Letadlo

Ostatní akce

Školní rok 2017/2018

 

Červen

14.6. od 15.00 hodin

Pasování předškoláků

Květen

Den rodiny

datum upřesníme

Prosinec

6.12. od 15.00 do 17.30 hodin

"Předvánoční setkání"

vyzvedávání dětí bude do 14.30 hodin v MŠ, potom přecházíme do

Café Útes/Bistro Coral (vedle Penny).

Pro děti bude připraven hudební pořad s Fešákem Pínem, překvapení a možná přijde i Mikuláš.

Říjen

5.10. od 15.00 hodin Podzimní řádění

zábavné odpoledne pro děti a rodiče

Září

20.9. Canisterapie

 
 

Školní rok 2016/2017

Červen

15.6. - Pasování předškoláků 

15.30 hodin - divadelní představení

16.15 hodin - pasování předškoláků na školáky

Po ukončení posezení se všemi rodiči i dětmi ze školky !!!

(malé občerstvení vítáno - sladké, slané, ovoce)

Těšíme se na Vás!!!

6.6. - od 17.00 hodin

seminář pro rodiče "Jak předcházet úrazům dětí"

Květen

23.5. - dopoledne půjdeme do knihovny na besedu s autorkou knih pro děti

17.5. - od 15.00 do 17.00 hod.

jsme pro Vás připravili sportovně naučné odpoledne . Po procházce v přírodě si budeme opékat buřtíky na naší zahradě. Klacky na opékání a něco na ně si přineste z domova. Pití pro děti zajistí školka. Sportovní oblečení! Na trasu budeme vycházet postupně tak, jak si budete vyzvedávat své děti - není nutné být v MŠ již v 15.00 hod. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách MŠ. Úkoly na trase připravil Spolek rodičů.

17.5. nebo 31.5. - Happy School

zdarma "otevřená hodina"

první kroky do světa jazyků (angličtina, němčina)

Duben

18.4. - v dopoledních hodinách návštěva předškoláků v ZŠ

Prosinec

15.12. - předvánoční posezení

Zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence průběžně od 15.00 hodin na předvánoční posezení s vánoční dílničkou. Od 16.30 hodin proběhne v každé třídě samostatně ukázka tanečního kroužku a poté příjemné posezení u čaje či kávičky. Dobrotám z "maminkovských" kuchyní se nebráníme.

Listopad

10.11. - otevření skřítčí vesničky

v 15.00 hodin zveme všechny rodiče, sourozence, aktivní seniorky a zástupce MČ na naší zahradu. Proběhne zde slavnostní předání přírodních staveb dětem.

 

Září

27.9. - uspávání broučků

hudební pořad s Inkou

od 15.15 hodin na zahradě MŠ
Školní rok 2015/2016

Listopad

13.11. - beseda se zdravotníky:

"první pomoc pro předškoláky"

28. nebo 29.11. - zpívání při rozsvěcení vánočního stromu u MÚ

všechny děti budou vystupovat

Prosinec

1.12. - keramika s rodiči

(podle zájmu od 15.00, 16.00 a 17.00 hodin)

11.12. - předvánoční posezení s rodiči

Únor

8.2. - v dopoledních hodinách

karneval

Duben

25.4. - keramika s rodiči

(podle zájmu od 15.00, 16.00 a 17.00 hodin)

cena výrobku 120,- Kč

Květen

19.5. - od 15.00 do 17.00 hod.

jsme pro Vás připravili sportovně naučné odpoledne . Po procházce v přírodě si budeme opékat buřtíky na naší zahradě. Klacky na opékání a něco na ně si přineste z domova. Pití pro děti zajistí školka. Sportovní oblečení! Na trasu budeme vycházet postupně tak, jak si budete vyzvedávat své děti - není nutné být v MŠ již v 15.00 hod. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách MŠ.

Červen

16.6. - PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY

15.15 hodin - vystoupení tanečního kroužku

15.30 hodin - divadelní představení

16.15 hodin - pasování předškoláků na školáky

Po ukončení posezení se všemi rodiči i dětmi ze školky !!!

(malé občerstvení vítáno - sladké, slané, ovoce)

Těšíme se na Vás!!!

 


 

Školní rok 2014/2015

Září

26.9. - LOUČENÍ S BABÍM LÉTEM

od 15.00 hod. na zahradě MŠ (vhodné oblečení):

- degustace pokrmů z darů zahrádky (připravených doma)

- tvoření ovocných a zeleninových skřítků

- program s Inkou (písničky, tance, soutěže)

- závěrečné opékání buřtů a brambor

Za nepříznivého počasí jen část programu ve třídách

Listopad

18.11. - keramika s rodiči

Prosinec

10.12. - Vánoční posezení s rodiči

od 16.30 hod.

- ukázka práce tanečního kroužku

- program připravený ve třídách

- pohoštění

Únor

17.2. - Karneval

od 16.00 hod. i s rodiči v jídelně ZŠ

(budova naproti MŠ)

Rodiče v maskách vítáni. Přijďte si s námi pohrát a pobavit se.

Duben

keramika s rodiči - datum upřesníme

Květen

12.5. - Den rodiny

průběžně od 14.00 hod. Sportovní oblečení.

Červen

17.6. - Pasování

v 15.30 hod. divaelní předstvení

přibližně v 16.15 pasování

po pasování zveme všechny rodiče, prarodiče a ostatní na krátké posezení s rozloučením se školním rokem