Letadlo

 

Uzavření1. MS Čentická P9-Covid
 

Třídní plán - modrá třída

 

CELÝ ROK S ÚSMĚVEM

ZKOUŠÍME CO DOVEDEM

 

Školní rok 2020/2021

 

KVĚTEN A ČERVEN V MODRÉ A ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíce květen a červen jsme věnovali vytváření vztahů k rodině, ostatním lidem, vnímání krás živé i neživé přírody, poznávání historie a současnosti naší vlasti a poznávání důležitosti literatury pro poučení, poznávání a pobavení.  V květnu jsme si hodně povídali o své rodině, kdo do ní patří, jak si navzájem dokážeme pomáhat – maminkám jsme vyrobili malé dárečky, o našem městě, ve kterém bydlíme i o dalších krásných místech naší vlasti a její historii jsme si povídali v obou měsících – četli jsme Staré pověsti české, vyprávěli jsme si o místech, do kterých jezdíme s rodiči za prarodiči, nebo na chatu a povídali jsme si o dětech, které žijí na naší planetě – zde jsme poznali, co je pomoc druhým lidem  - charita. Život v přírodě jsme pozorovali a poznávali na zahradě školy – luční květiny a broučci se před námi neukrývali, ale dovolili nám přímé pozorování. O tom, že pobyt v přírodě skrývá i nástrahy, jsme se poučili při čtení příběhů Aničky a jejich kamarádů – poučily nás o základech první pomoci, kterou dokážeme zvládnout i my, děti, jak se chovat při koupání, a jak se vyvarovat nebezpečným rostlinám a živočichům v přírodě. Ale měsíc červen byl i ve znamení loučení - loučení se školičkou, kterou jsme navštěvovali, někteří delší dobu, jiní kratší. Pasování předškoláků na školáky bylo důstojným rozloučením před vstupem do té velké školy života. My velké přejeme mladším kamarádům úspěšné vykročení do školních let a rodičům mnoho trpělivosti, shovívavosti a tolerance při plnění zodpovědného a nejnáročnějšího povolání = být nejúžasnějším rodičem!  Na závěr nám dovolte poděkovat za spolupráci Vám všem, kteří jste (snad) u nás prožili pár spokojených let.

                                                                                                                        Děkujeme Hela a Jája

 

ČERVEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Měsíc červen jsme zahájili oslavou dne dětí. Na školní zahradě jsme plnili různé úkoly na pohádkové náměty. Našli jsme ukrytou mapu, podle které jsme vyhledali poklad. Na téma kniha jsme se seznamovali s různými druhy knih jak poučných, tak zábavných. Prohlíželi jsme si knihy kamarádů a četli si úryvky různých žánrů. Dověděli jsme se kde knihy kupujeme a kde si je můžeme půjčit, kdo knihy píše a kdo do nich kreslí obrázky, jak s knihami zacházíme a seznámili jsme se s některými spisovateli. Přijela k nám na zahradu pojízdná knihovna, ve které jsme si knihy mohli prohlížet a poslechli jsme si dvě pěkné poučné pohádky. Procvičovali jsme obrázkové čtení a vyprávění pohádek. Veliký zážitek jsme měli z bubnování, do kterého jsme se mohli všichni zapojit. Rozloučili jsme se s předškoláky pasováním na školáky a pohádkou o Doktoru Honzovi. Maximálně jsme využívali školní zahradu. Povídali jsme si o tom, kdo kam pojede na prázdniny a hodně jsme se věnovali prevenci úrazů a o tom, jak se máme zachovat v případě nebezpečí. Přejeme všem krásné prázdniny bez nehod a budoucím školákům mnoho úspěchů a pěkných zážitků ve škole.

 

KVĚTEN V MODRÉ TŘÍDĚ

V květnu jsme se začali připravovat na svátek maminek. Vyráběli dáreček a sázeli kytičku. Povídali jsme si o tom kdo doma mamince pomáhá a s čím. Též jsme si pověděli, co je to rodina a jak funguje a jak se jmenují členové rodiny. Naučili jsme se básničku pro maminky. Po dlouhé době jsme se dočkali divadelního představení, které jsme měli na školní zahradě. V pohádce O Terezce a Matějovi bylo mnoho známých písniček, které jsme si všichni s radostí zazpívali. Předškoláci si užili další malou technickou universitu, kde si vyzkoušeli stavbu kontejnerů, třídění odpadu a recyklaci. Využili jsme konečně pěkného počasí a sportovali jsme na školní zahradě a plnili další úkoly se Sokolem. Další týden jsme se věnovali poznávání historie naší republiky a seznamovali se s důležitými postavami našich dějin i současnosti. Vytvořili jsme koláž s Vltavou a Vyšehradem. V závěru měsíce jsme se zaměřili na přírodu. Co všechno kvete, co potřebují rostliny ke zdárnému růstu a jak se o ně staráme. Vyzkoušeli jsme různé techniky při ztvárnění pampelišek. Procvičovali jsme číselné řady, geometrické tvary a znalosti jsme si vyzkoušeli na pracovních listech.

 

DUBEN V MODRÉ TŘÍDĚ

V březnu byla mateřská škola z nařízení vlády uzavřena. Sešli jsme se až 12.4. a to v omezeném počtu, pouze předškoláci. Tři týdny jsme si rozšiřovali znalosti o zvířatech domácích, hospodářských, volně žijících i exotických. Malovali jme, vyráběli koláž kontinentů a procvičovali vše co má správný předškolák umět. Při malé technické universitě se z nás stali malí vodohospodáři, kde jsme se seznámili s různými možnostmi filtrace vody a vyzkoušeli si postavit model čističky. Při druhé technické universitě jsme si zkusili co dělají archeologové a vyhledávali vykopávky v nalezišti. Také jsme si zkusili vytvořit rekonstrukci objevených prastarých staveb. Měsíc jsme zakončili rejem čarodějnic. Vymýšleli jsme si zaklínadla a vařili kouzelné lektvary. Po zahradě jsme hledali dle indicií úkoly a plnili je. Nyní se již těšíme na květen, kdy se sejdeme v plném počtu.

 

ÚNOR V MODRÉ TŘÍDĚ

Po návratu z karantény jsme si připomenuli jaká známe povolání a seznámili jsme se i s těmi, která jsou již v současné době vzácná. Povídali jsme si o tom, co dělají rodiče. Také jsme si zahráli na návrháře a udělali koláž s oblečením. Nachystali jsme se na masopust a vyzdobili si třídu na karneval. Vystříhali a domalovali šašky a vyrobili barevné vějíře na výzdobu třídy. Naučili jsme se básničku a písničku, kterou jsme si i doprovodili na dětské hudební nástroje. Karneval se vydařil a všichni si to moc užili. Součástí karnevalu bylo seznámení s různými hudebními nástroji, které jsme si poslechli a všichni si je mohli i osahat a některé i vyzkoušet. Ke konci měsíce jsme poznávali materiály a jejich vlastnosti. Dělali jsme různé pokusy, při kterých jsme zkoušeli co plave, co hoří atd. K tomuto tématu jsme měli dva projektové dny. Jednou to bylo zaměřeno na recyklování, kde jsme ježkovi pomáhali čistit les, a podruhé jsme se seznamovali s polytechnikou a vyzkoušeli si práci se dřevem.

 

LEDEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme si zavzpomínali na Vánoce a podělili se o své zážitky. Seznámili jsme se s tradicí Tří králů a naučili se o nich písničku a namalovali si je. Zima nám letos dopřála i zimních radovánek a tak jsme bobovali, klouzali se, stavěli sněhuláky a užili jsme si i pořádnou koulovačku. Vyzkoušeli jsme si improvizovaně několik zimních sportů a seznámili se s některými našimi sportovci. K tomuto tématu jsme se naučili básničku i písničku. Vyrobili si koláž kluziště a zimní svah. Pokusili jsme se namalovat sportovce v pohybu. Mohli jsme si vyzkoušet několik pokusů s vodou, sněhem a ledem. Povídali jsme si o zvířátkách a ptácích v zimě. Průběžně jsme procvičovali prostorové pojmy ve třídě, na interaktivní tabuli a na pracovních listech. Stále je problém při určování pravé a levé a to zejména v prostoru. Bohužel jsme na konci měsíce opět skončili v karanténě.

 

PROSINEC V MODRÉ TŘÍDĚ

Tento měsíc začal krásným obdobím ADVENT. Začali jsme s přípravou na Mikuláše a čerta. Naučili jsme se básničku i písničku a vyráběli Mikuláše a čertíky. Pokračovali jsme s výrobou vánočních dárečků a přáníček a zdobili jsme třídu. Navštívilo nás divadlo, které nám zahrálo pohádku O čertovi a Káče a moc jsme si užili na naší školní zahradě nadílku od Mikuláše, který nás navštívil v doprovodu čerta a anděla. Vyzkoušeli jsme si různé vánoční zvyky a seznámili se s lidovými tradicemi. Při odpolední vánoční dílničce zvládli někteří i tři výrobky a pracovali s velkou radostí. Velmi se nám líbila beseda o středověkých hudebních nástrojích, kde jsme se zábavnou formou dověděli mnoho nového. Bohužel jsme znovu zažili karanténu, ale ihned po návratu do školky jsme vyráběli vánoční ozdoby na stromeček před školkou, kde jsme si po jeho ozdobení společně zazpívali vánoční koledy. Po návratu do tříd nás čekalo krásné překvapení vánoční nadílky a užili jsme si vybalování her, pomůcek na cvičení a hraček. Samozřejmě jsme během měsíce procvičovali naše znalosti jak na pracovních listech, tak i na interaktivní tabuli. Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v dalším roce.

 

LISTOPAD V MODRÉ TŘÍDĚ

Listopad nám přinesl sychravé počasí, které nás neodradilo od práce na naší zahradě. Hrabali jsme listí, uklízeli zahradní hračky a pozorovali stavbu zahradní učebny. Ve středu 11.11. k nám přijel sv. Martin se kterým jsme plnili různé úkoly a zažili spoustu legrace, protože měl pro nás připravenou i sněhovou nadílku. Povídali jsme si o koloběhu vody, o počasí v podzimních měsících. Dále jsme se seznamovali s lidským tělem. Jak se o sebe musíme starat abychom byli zdraví. Poslouchali jsme jak nám bije srdce, prohlédli jsme si obrázky lidského těla v různých encyklopediích, kde jsme si ukázali jak funguje dýchací a trávící ústrojí. Několik dní jsme zkoušeli naše smysly. Hráli jsme sluchové, hmatové a čichové hry. Bohužel jsme se též seznámili s testem na COVID 19 a zjistili jsme, že to není nic příjemného. Naštěstí jsme byli všichni negativní a mohli jsme se po týdnu zase sejít. Nyní se již chystáme na krásný adventní čas a připravujeme se na Vánoce.

 

ŘÍJEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Na začátku října jsme si velice užili zábavné podzimní odpoledne,  připravené maminkami ze spolku rodičů. Pro děti měly připraveno mnoho různých úkolů na školní zahradě na téma podzimní les. Děti s radostí plnily úkoly a vyráběly podzimní koláže. K tématu lesa jsme se vrátili v druhé polovině měsíce, kdy jsme se několikrát vypravili do lesa a nasbírali přírodniny , které jsme potom využili ve třídě k výrobě makety lesa a na školní zahradě ke tvoření zahrádek. V lese jsme poznávali stromy, keře a našli jsme i houby. Vyzkoušeli jsme si výtvarnou techniku frotáž na kůře stromů a ve třídě na nasbíraných listech. Také jsme postavili mnoho krásných domečků pro broučky . V první polovině měsíce jsme se věnovali tomu, co roste na zahrádce a co na poli. Ochutnávali ovoce a zeleninu, kterou jme si sami nastrouhali a nakrájeli. Předškoláci absolvovali další technickou universitu a stali se z nich na chvíli malí architekti. Užili jsme si další divadelní představení plné písniček. Průběžně procvičujeme obrázkové čtení a písmenka na začátku a na konci slova , což nám dělá velké problémy. Samozřejmě zařazujeme procvičování grafomotoriky. Každý den si zpíváme a opakujeme básničky a pokračujeme ve cvičení se SOKOLEM . Držíme sobě i vám palce , abychom i v této náročné době vydrželi zdraví a těšíme se, co nám přinese další měsíc.

 

ZÁŘÍ V MODRÉ TŘÍDĚ

Po zahájení nového školního roku jsme se sešli v modré třídě a přivítali jsme mezi sebe nové kamarády. Nejprve jsme si určili pravidla, která se snažíme dodržovat, aby se nám ve třídě líbilo. Naučili jsme se nové písničky a básničky. Zaměřili jsme se na cvičení na školní zahradě, podle projektu SOKOL, abychom využili krásné počasí. Pravidelně jsme plnili úkoly s kobylkou Emilkou-skoky, přeskoky, skoky do dálky. Také jsme společně vytvořili koláž na téma živá zahrada, která byla určena na výstavu ovoce a zeleniny. Vyrobili jsme draka na soutěž pro Europark a poslali jsme krásné netopýry na soutěž o ceny. Poprvé jsme si vyzkoušeli stavby při hodině Malé technické university. Navštívili jsme multifunkční hřiště, kde se konal Den země, kde jsme plnili různé úkoly, ale nejvíce se nám líbila prohlídka zvířátek. Během celého měsíce jsme procvičovali hlásky, písmenka na začátku slov a prověřovali jsme znalosti adresy bydliště. Společným programem na školní zahradě jsme s podzimní vílou přivítali podzim.

 

  

Školní rok 2019/2020

 

KVĚTEN a ČERVEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Tak už máme za sebou celý květen a skoro celý červen. Na přihlášené děti ještě čeká červenec. V květnu jsme se pomalu rozjížděli po koronavirové uzavírce naší MŠ. S kamarády jsme si zopakovali a prohloubili znalosti o naší krásné zemi. Trochu jsme se podívali na to, jak zvládají naši kamarádi hodnotu peněz, zda znají znaky ČR, jakou máme krajinu, a která zvířata se u nás vyskytují. Na doporučení ministerstva využíváme co nejvíce naši zahradu. Jelikož byl den dětí, připravili jsme si pro naše kamarády sportovní program s malou odměnou na konci. V červnu jsme si opakovali a prohlubovali všechny znalosti a dovednosti, které bychom již měli zvládat. Také proběhlo pasování našich předškoláků, které se snad všem líbilo. Samozřejmě za dodržení všech hygienických pravidel. Ačkoli se rodiče nemohli pasování zúčastnit, všechny přítomné děti jsme vyfotili a fotografie byly rodiči zpracovány do pěkně vyvedeného tabla. No a většina z kamarádů se již těší na prázdniny a proto posledních pár dní si povídáme o bezpečném chování v přírodě, na dovolené atd. To bude pro tento školní rok vše, proto Vám přejeme příjemně strávené prázdniny a na některé se budeme opět těšit v září.

Všem školákům přejeme mnoho úspěchů ve škole a hlavně, aby se jim tam líbilo.

 

BŘEZEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Po jarních prázdninách jsme se těšili, že se sejdeme ve větším počtu ve třídě, protože v lednu a únoru bylo mnoho kamarádů nemocných. Procvičili jsme si dopravní prostředky a začali jsme vyhánět zimu a těšit se na jaro. Vyrobili jsme si narcisku na soutěž a naučili se jarní říkadlo. Bohužel po necelých 2 týdnech jsme museli MŠ uzavřít, protože se rozšířil virus Covid -19 a překazil nám další plány. Nyní čekáme jak se situace vyvine.

 

ÚNOR V MODRÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme se dozvěděli něco o povoláních. Co to povolání je, jaká známe, jaká vykonávají naši rodiče a také jsme si říkali, čím bychom chtěli být až budeme velcí. Navštívila nás paní z programu "Zdravá pětka". Tam jsme se dozvěděli, co je pro nás zdravé a co ne. Dále jsme poznávali různé materiály - dřevo, plast, kov, sklo, látku, gumu. Velmi nás bavila hra, kdy byly schované různé předměty pod dekou a my jsme museli hádat z čeho jsou vyrobené. Také nás navštívil pán s pejsky Fidorkou a Borůvkou a pověděl nám něco o Canisterapii. Pak nás čekal Karneval, kde se sešlo mnoho krásných masek a ani jedna nebyla stejná. Měli jsme krásnou diskotéku a hráli jsme prima hry. Také jsme si stihli říct něco o hudebních nástrojích. Jak je rozdělujeme a ukázali jsme si některé, které známe. Naučili jsme se písničku " Já jsem muzikant", kterou jsme si doprovodili na Orfovy nástroje. Na konci měsíce jsme si užili jarní prázdniny. A teď už se těšíme na měsíc Březen a hlavně na Jaro, které sebou přinese. 

 

LEDEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Úvodem měsíce jsme vzpomínali na Vánoční svátky, příchod Tří králů a tradici s nimi spojenou. Řekli jsme sbohem starému roku a přivítali nový, zopakovali roční období a připomněli si charakteristiky zimy. Nezapomněli jsme ani na volně žijící zvířátka a ptáčky v zimě. Starali jsme se o krmítka, aby měli ptáčci dostatek zrní. Letošní zima nám zatím bohužel nepřivála žádný sníh, a tak jsme vzpomínali na místa, kde by mohl být. Zahráli jsme si na ptáčky či tučňáky, pracovali s obrázky a povídali jsme si o zimě plné opaků. Procvičovali jsme správnou výslovnost, tvoření množného čísla, protikladů, počítaní a paměť. Mohli jsme se dvakrát těšit na kreativní práci v „Malé technické univerzitě“. Zavítalo k nám i divadelní představení „O princezně na hrášku“. Závěr měsíce jsme si povídali o tom, co děláme celý den, co dělají rodiče, jaké známe povolání a jejich znaky.

Hezký nový rok 2020 přejí učitelky a kamarádi ze žluté třídy.  

 

PROSINEC V MODRÉ TŘÍDĚ

Celý měsíc jsme se věnovaly přípravám na příchod Čerta, Mikuláše a Anděla a hlavně a Vánoce. Hned na začátku prosince nás čekalo divadelní představení "Čertoviny" i s čertovskou nadílkou. Pak jsme se vydaly na výlet do Kutné Hory, který se nám moc líbil. Celý prosinec jsme vyráběly dárečky a přáníčka pro rodiče. Také jsme nacvičovaly písničky a básničky na besídku pro rodiče, která byla spojena s divadélkem pro děti. Povídaly jsme si o vánočních zvycích a četly jsme si vánoční příběhy. A nakonec i k nám dorazil Ježíšek, který nám nadělil i nějaké nové hračky. Za celou naší třídu Vám přejeme Krásné Vánoce a šťastný a úspěšný Nový rok.

 

LISTOPAD V MODRÉ TŘÍDĚ

Začátek listopadu přinesl chladnější počasí a ve třídě jsme si povídali o tom, jaké počasí bývá na podzim a jak se nám počasí může ještě změnit. Vyráběli jsme si draky a procvičovali stříhání, které nám zatím moc nejde. Naučili jsme se básničku o drakovi a zaběhali si při hře " Na draky", která se dětem moc líbila. Navštívil nás pan Papoušek, který nám předvedl své cvičené papoušky a opičku a seznámil nás s jejich chovem. Větší část listopadu jsme se seznamovali s lidským tělem , s hlavními orgány a jejich funkcí. S našimi smysly a jak si chránit zdraví a předcházet úrazům. Velmi zajímavá byla beseda s nevidomými, kteří nás v rámci programu "Šifra mistra Brailla" seznámili s jejich omezeními, přiblížili nám jejich pocity pomocí simulačních brýlí a bílé hole, kterou si postupně všichni mohli vyzkoušet. Měli sebou i vodícího psa, který nám předvedl, co dokáže a jak nevidomým pomáhá. Také již chystáme malé překvapení na Vánoce.

 

ŘÍJEN V MODRÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme se seznámili s tím, co nám roste na zahrádce za ovoce a zeleninu a jaký je mezi nimi rozdíl. Něco jsme také ochutnali. Navštívili jsme také výstavu Ovoce a zeleniny u našich zahrádkářů, kam jsme přispěli také namalovaným obrázkem. Přijelo k nám divadlo, které nám zahrálo pohádku " O pejskovi a kočičce". Dále jsme se dozvěděli, co může růst na poli a kdo tam žije. Naučili jsme se také, jaké stromy rostou v lese- jehličnaté a listnaté a jaký je mezi nimi rozdíl. Také jsem si udělali procházku do lesa, kde jsme dokonce našli i nějaké jedlé houby - hříbek a bedly. Povídali jsme si také o zvířátkách, která žijí v lese. Po podzimních prázdninách nás ještě čekal menší výlet do Šestajovic do svíčkárny, odkud jsme si všichni přinesli malé dárečky v podobě svíčky, kterou jsme sami zdobili , skořápek vylitých voskem a solí do koupele, kterou jsme si sami namíchali. Výlet se nám moc líbil.    

 

ZÁŘÍ V MODRÉ TŘÍDĚ

V naší třídě se sešlo mnoho nových kamarádů. Postupně jsme si prohlédli všechny třídy a prostory MŠ. Vytvořili jsme si pravidla, která se snažíme dodržovat. Již jsme se naučili písničky a básničky. Jen si zatím někteří nepamatují jména svých kamarádů. Užili jsme si na školná zahradě " Bramboriádu", která se vydařila díky spolupráci spolku rodičů a krásnému počasí. Moc dobře jsme si všichni pobavili na divadelním představení " Perníková chaloupka". Doufáme, že se nám podaří odbourat ranní slzičky, některých kamarádů. 


Září: Začínáme spolu

Říjen: Dary podzimu

Listopad: Podzimní plískanice

Prosinec: Radostné čekání

Leden: Veselá zima

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jaro se vrátilo

Duben: Hrátky se zvířátky

Květen: Voňavý domov

Červen: Léto jak má být