Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

 

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec byl ve znamení blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Při společné četbě knihy „Ježíšek“ jsme poznali tradiční zvyky předvánočního adventního času, povídali jsme si o přípravách na vánoce doma i o tom, jak pomáháme rodičům. Společně jsme si užili výlet v předvánočně vyzdobené Kutné Hoře, připravili malé dárečky pro rodiče, ukázali jsme svou šikovnost na posezení s rodiči a hlavně se společně těšili na vánoce. Čas čekání nám zkrátilo mikulášské divadelní představení – samozřejmě i s mikulášskou nadílkou, návštěva knihovny, kdy jsme si vyzkoušeli své znalosti písmenek při motivačních hrách a ručičky jsme si procvičili na báječném předvánočním odpoledni, které pro nás připravily maminky ze Spolku rodičů, za což jim velice děkujeme. Do školky zavítal s předstihem Ježíšek a pod stromeček nám nadělil stavebnice, stolní hry, nářadí pro kluky, sedací vaky a nový koberec, který nám udělal velkou radost. Přejeme krásné svátky a do nového roku vykročení tou správnou nohou.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Nezvykle teplý listopad nám dovolil pozorovat přírodu a změny v ní spojené s podzimem na zahrádce v dopoledních, odpoledních hodinách i na vycházkách do lesa. Důkladně jsme poznali naše tělo, vývoj člověka od narození po stáří, povídali jsme si o ochraně našeho zdraví a o chování, které může zdraví člověka ohrozit a poznali jsme cestu vody na zemi a zpět do mraků = koloběh vody. Celý měsíc jsme si hráli se slovy, vytleskávali a graficky zaznamenávali počet slabik a jejich délku, určovali počáteční hlásku ve slovech a hledali slova, která začínají stejným písmenem. Podzimní dny nám zpříjemnily akce, které nás nejen pobavily, ale i poučily. Návštěva papoušků byla milá, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z jejich ptačího života a každý z nás se s nimi mohl vyfotografovat. Druhá návštěva nás seznámila se životem lidí nevidomých a pod tajemným názvem „Šifra mistra Brailla“ umožnila vyzkoušet si několik pomůcek, které těmto lidem ulehčují běžný život. Někteří z nás svoji šikovnost ukázalo na odpolední keramické dílně s rodiči, ale hlavně na předvánočním zdobení ….(čeho - to je tajemství), při kterém nám vydatně pomáhaly členky klubu aktivních seniorů. A nakonec nesmíme zapomenout na dvě setkání s technikou v projektu „Malé technické univerzity“

 

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen již máme za sebou. Ve třídě i školce se všichni orientujeme velice dobře. Utvořená pravidla snad máme dobře zažitá a všichni se je snaží dodržovat. Stále si hodně čteme, vyprávíme a pracujeme s obrázkovým čtením. Nadále se snažíme o neskákání si do řeči. Stále nám to ještě dělá občasné potíže. Prohloubili jsme si znalosti o ovoci a zelenině, o tom kde rostou, jak vypadají. K tomuto tématu jsme navštívili Výstavu ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. Tam jsme si mohli také prohlédnout naše a ostatní výtvarná díla na téma „Voda v zahradě“.  Ze zahrady a pole jsme se přesunuli do lesa, kde jsme si povídali o zvířatech, která tam patří. Také lesní porost nebyl opomenut. Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme zapouštěli barvu, vytvářeli lesní zvířata a skládali veverku. Procházka po lese nám také udělala dobře, dokonce jsme našli i krásné houby. I nadále pokračujeme v trénování s našimi zvířátky ze Sokola. V tomto měsíci jsme měli představení „O Pejskovi a kočičce“ – kamarádům se tato pohádka velice líbila. Na závěr měsíce jsme se vydali na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Všichni si to pěkně užili a odnesli si domů nějaký ten malý dárek.

Tímto pro tentokráte skončíme a těšíme se zase příště.

 

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Již máme za sebou měsíc září. Zvykali jsme si na nové prostředí žluté třídy, poznali jsme jiné stavebnice a hračky, naučili se je správně ukládat na místo, na vycházkách si zmapovali  nejbližší okolí naší MŠ a učíme se spolupracovat v nově utvořeném kolektivu kamarádů. Určili jsme si pravidla, podle kterých společně pracujeme, pomáháme si a pochopitelně se je snažíme dodržovat tak, aby se nám ve třídě co nejvíce líbilo a cítili se bezpečně. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči, což se nám zatím ne vždy daří. Víme, kde bydlíme (v Újezdě nad Lesy), ale to opravdu nestačí – musíme se od rodičů dozvědět jméno ulice a to si zapamatovat – však na to máme celý rok. Co naopak velmi dobře ovládáme jsou znalosti o své rodině a známe jména kamarádů. Zvládli jsme se naučit první básničky a písničky, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Voda v zahradě“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví. Užili jsme si první divadelní představení, seznámili se světem techniky na první hodině Malé univerzity, pilně plníme sportovní úkoly se zvířátky z projektu Sokola, ale nejvíc jsme si užili „Bramboriádu“ - sportovně zábavné odpoledne na zahrádce MŠ s pracovní dílničkou, kterou pro nás připravila MŠ společně se Spolkem rodičů. Na pomoc při vyrábění z brambor k nám přišly členky Aktivních seniorů a výbornou atmosféru pomohly dotvořit maminky, které připravily skvělé dobroty – jak jinak, z brambor.  To je ve zkratce vše o prvním měsíci školního roku.

 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny