Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

 

KVĚTEN A ČERVEN

 VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíce květen a červen jsme věnovali vytváření vztahů k rodině, ostatním lidem, vnímání krás živé i neživé přírody, poznávání historie a současnosti naší vlasti a poznávání důležitosti literatury pro poučení, poznávání a pobavení.  V květnu jsme si hodně povídali o své rodině, kdo do ní patří, jak si navzájem dokážeme pomáhat – maminkám jsme vyrobili malé dárečky, seniorkám někteří z nás předvedli své divadelní dovednosti při vystoupení na sobotní akci, kterou pořádala MČ Praha 21, s rodiči a prarodiči ukázali šikovnost na odpolední keramické dílničce a vše završili velmi povedeným odpolednem na zahradě MŠ, kde maminky ze Spolku rodičů přichystaly hravé aktivity, které jsme plnili i s rodiči – Spolku patří náš veliký dík! O našem městě, ve kterém bydlíme i o dalších krásných místech naší vlasti a její historii jsme si povídali v obou měsících – četli jsme Staré pověsti české, blízké okolí poznávali na vycházkách a návštěvě Čokoládovny v Šestajovicích (výroba vlastní čokolády nás moc bavila), to vzdálenější na výletě do kokořínských lesů, který prověřil naše znalosti o lese, matematice, zdraví prospěšných aktivitách, pátracích schopnostech a sportovních výkonech. Ve školce jsme uspořádali výstavu fotografií míst, které jsme navštívili s rodinou a povídali jsme si o dětech, které žijí na naší planetě – zde jsme poznali, co je pomoc druhým lidem  - charita. Život v přírodě jsme pozorovali a poznávali na zahradě školy – luční květiny a broučci se před námi neukrývali, ale dovolili nám přímé pozorování. O tom, že pobyt v přírodě skrývá i nástrahy, jsme se poučili při projektovém dopoledni se zdravotním klaunem – poučil nás o základech první pomoci, kterou dokážeme zvládnout i my, děti. Ale měsíc červen byl i ve znamení loučení -loučení se školičkou, kterou jsme navštěvovali, někteří delší dobu, jiní kratší Pasování předškoláků na školáky bylo důstojným rozloučením před vstupem do té velké školy života. My velké přejeme mladším kamarádům úspěšné vykročení do školních let a rodičům mnoho trpělivosti, shovívavosti a tolerance při plnění zodpovědného a nejnáročnějšího povolání = být nejúžasnějším rodičem!  Na závěr nám dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste (snad) u nás prožili pár spokojených let.

                                                                                                                        Děkujeme Hela a Jája

 

DUBEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V aprílovém měsíci jsme toho stihli opravdu hodně. Především jsme se pilné připravovali na zápis do základní školy. Zopakovali jsme si své jméno, adresu bydliště, básničky i písníčky, které jsme se ve školce naučili, procvičovali vázání uzlů – ti šikovnější z nás zvládli uvázat tkaničku, pracovali jsme s geometrickými tvary, číslicemi a písmenky. Nezapomněli jsme ani na tvoření spojené s jarními svátky, Velikonocemi. Připomněli jsme si tradice, které jsou s nimi spojeny při společném setkání s ostatními kamarády, vyrobili kraslice a „zajíčkový“ zápich do květináče. Jaro je spojené s mláďaty jak domácích, tak volně žijících zvířat a tak ani povídání o nich v naší třídě nechybělo. Své znalosti jsme pak uplatnili na akci pořádanou ÚMČ Praha 21 – Den Země. Uměli jsme třídit odpadový materiál, dobře odpovídali na otázky o lese a bezpečnosti silničního provozu, pomazlili se s mláďaty hospodářských zvířat, u kterých nás to moc bavilo a u stánku místních zahrádkářů bezpečně určili druhy zeleniny a ovoce. Za odměnu jsme se povozili na malém kolotoči. A nesmíme zapomenout na již sedmou lekci malé technické univerzity – tentokrát jsme se stali vodohospodáři.

 

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

A je tady konečně jaro. Po ne zrovna vydařené zimě jsme naplno začali vnímat probouzející se přírodu – při pozorování rašení pupenů, klíčení semínek (ve třídách) a prvních jarních květin a rozkvétajících keřů v zahrádkách. Svoji šikovnost jsme si ověřili při cvičení na lavičce, kladině, balanční lávce, trampolíně, švédské bedně (i s odrazovým můstkem) a společných míčových hrách. Věnovali jsme se světu čísel a snažili se pochopit přidávání (přičítání) a ubírání (odčítání) skupin předmětů – nejlépe nám to šlo s bonbony při oslavách narozenin a svátků našich kamarádů! A také jsme pochopili co je řádek a sloupec. Co nás hodně bavilo, bylo vybarvování „začarovaných obrázků“, kdy barvičky byly dány písmeny a číslicemi. Měsíc březen utekl velice rychle i díky besedě se záchranáři, kteří přivezli sanitku, kterou jsme pečlivě prozkoumali a seznámili nás se základy první pomoci, setkáním s vlky (zastoupili je dva českoslovenští vlčáci) při besedě v knihovně a návštěvě v základní škole, kde jsme se na čas stali opravdovými školáky, kterými co nevidět budeme. A nesmíme zapomenout na již šestou malou technickou univerzitu – tentokrát jsme se stali staviteli věží.

 

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V nejkratším měsíci v roce jsme poznávali svět kolem nás. Zaměřili jsme se na vše, co nás obklopuje, z čeho se vyrábí věci denní potřeby, při pokusech se seznámili s vlastnostmi materiálů a pokusili si vysvětlit, že bez práce nejsou koláče. Vyráběli jsme z papíru, drátků a korálků, vyzkoušeli si práci spisovatelů při sestavování příběhů z obrázků, herců v divadle beze slov při vyjadřování povolání, stavitelů mostů v Malé technické univerzitě a muzikantů ve velkém orchestru. Únor jsme zakončili karnevalovou veselicí a povídáním o masopustu. Radost nám udělaly i maminky ze Spolku rodičů, které velice pohotově, při nenadálé sněhové nadílce, uspořádaly odpoledne věnované stavbám sněhuláků a hradu. Tyto výtvory zdobily vstup do školky celý týden.

 

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V lednu jsme nejdříve zavzpomínali na vánoční svátky, navzájem si pověděli, co jsme dostali pod stromeček, kde jsme byli a co jsme krásného prožili. Vysvětlili jsme si co je charita a jak i my můžeme lidem kolem nás pomáhat – tříkrálovská charitativní sbírka. Povídali jsme si o zimní přírodě, volně žijících zvířatech, ptácích a vůbec o zimním ročním období. Měsíc nám dopřál i dva dny, kdy jsme mohli na zahradě MŠ postavit několik sněhuláků, koulovat se a pozorovat stopy ve sněhu. Více jsme využili ledových dní, kdy klouzání a dovádění na zamrzlých kalužích nám přineslo mnoho radosti. Na dlouhých procházkách jsme se dostali ke dvěma újezdským rybníkům, sídlišti Rohožník, nádraží Klánovice a na okraj městské části Běchovice. Cestou jsme pozorovali změny v přírodě spojené se zimním obdobím. Již také víme, že vše má svůj začátek a konec, co se v životě neustále opakuje a co naopak se již nikdy opakovat nebude. Pokoušeli jsme se logicky sestavovat obrázkové děje a vyprávět podle nich krátký příběh, vyprávět pohádku a sestavovat rozstříhané kartičky do původního obrázku. Čas nám zpříjemnilo čtvrté setkání s Malou technikou univerzitou, divadelní představení a vystoupení klauna Pepína – tři dopoledne jsme si příjemně užili.

 

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec byl ve znamení blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Při společné četbě knihy „Ježíšek“ jsme poznali tradiční zvyky předvánočního adventního času, povídali jsme si o přípravách na vánoce doma i o tom, jak pomáháme rodičům. Společně jsme prožili pohádkový výlet na hrad Housku, připravili malé dárečky pro rodiče, ukázali jsme svou šikovnost na posezení s rodiči a hlavně se společně těšili na vánoce. Čas čekání nám zkrátilo divadelní představení, společná návštěva hudební dílničky v základní škole a třetí hodina malé technické univerzity. Samozřejmě i do školky zavítal s předstihem Ježíšek a pod stromeček nám nadělil stavebnice, koloběžky, stolní hry, nářadí pro kluky a panenky pro holky. Přejeme krásné svátky a do nového roku vykročení tou správnou nohou.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V měsíci listopadu jsme se důkladně seznámili s lidským tělem, vývojem člověka od narození po stáří, povídali jsme si o ochraně našeho zdraví a o chování, které může zdraví člověka ohrozit. Pozorovali jsme přírodu kolem nás, změny v ní spojené s podzimem a poznali jsme cestu vody na zemi a zpět do mraků = koloběh vody. Odpolední čtení se neslo ve znamení správného chování s knížkou „Nezbedníci“ a příběhů z přírodního prostředí s hajným Robátkem a jeho kamarádem jelenem Větrníkem. Celý měsíc jsme si hráli se slovy, vytleskávali a graficky zaznamenávali počet slabik a jejich délku, určovali počáteční hlásku ve slovech a hledali slova, která začínají stejným písmenem. Pilně jsme se učili básně a písně s podzimní tématikou a své dovednosti předvedli na společném vystoupení pro seniory z Újezdu na jejich setkání v Levelu. Na oplátku nám babičky pomohly při pečení cukroví. Byli jsme na návštěvě v základní škole, kde pro nás byla připravena keramická dílna, která se nám velice líbila Ale i tvořivé předvánoční odpoledne v MŠ, které připravily maminky našich kamarádů, bylo moc prima. I druhé setkání s technikou v rámci projektu „Malá technická univerzita“ bylo velice zajímavé – už víme, jak vzniká projekt domu a vypadá profese projektanta – jeho práci jsme si také vyzkoušeli sami.

 

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen byl v naší třídě ve znamení darů přírody, které jsou pro toto období typické. Naše znalosti o ovoci, zelenině a lesních plodech jsou opravdu značné, takže pracovní listy a procvičování grafomotoriky nám většinou nedělaly problémy. Společně jsme obdivovali pěstitelské úspěchy místních zahrádkářů, v místní knihovně si vypůjčili a přečetli knihu „Dobrodružství veverky Zrzečky“ - při společné četbě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života volně žijících zvířat a ptáků. Někteří z nás začali pronikat do tajů anglického jazyka, jiní si procvičují ruce na keramice, hráli jsme si s barvami, vystřihovali, skládali „červíky“, naučili se „plést košíky“, ve skupinách jsme řešili hádanky i zadané úkoly, ale hlavně jsme se seznamovali se světem matematiky – čísly, číselnou řadou a porovnáváním skupin předmětů. Zažili jsme také tři krásné dopolední programy – se psy Borůvkou a Fidorkou při canisterapii, s ježkem a žabkou jsme si upevnili znalosti v oblasti třídění odpadu a seznámili se se světem techniky při stavitelských a kartografických úkolech v rámci projektu „Malá technická univerzita“. Zkrátka – nemáme čas na nudu!

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Máme za sebou první měsíc společné práce. Už víme, co ve školce smíme a co ne, jak se chovat ke všem kamarádům a snažíme se pravidla, která jsme si určili, dodržovat. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči. Většina z nás ví., kde bydlí a zná svou adresu, členy rodiny i jména kamarádů. Naučili jsme se první básničky a písničku, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Moje květina“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví, na zábavné odpoledne, které navštívili i naši rodiče, jsme udělali jablíčkový dort. Také jsme zvládli první vycházku na multifunkční hřiště, kde jsme v rámci Týdne zdraví poznali, jak pracují naše plíce a co jim prospívá, ale také škodí. Zatím mezi sebou nemáme žádné problémy, všichni se vždy dohodneme. Co nám trochu nejde, je správné držení psacího a kreslicího náčiní, ale určitě se budeme snažit tuto maličkost rychle napravit. 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny