Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

 

DUBEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V aprílovém měsíci jsme toho stihli opravdu hodně. Především jsme se pilné připravovali na zápis do základní školy. Zopakovali jsme si své jméno, adresu bydliště, básničky i písníčky, které jsme se ve školce naučili, procvičovali vázání uzlů – ti šikovnější z nás zvládli uvázat tkaničku, pracovali jsme s geometrickými tvary, číslicemi a písmenky. Nezapomněli jsme ani na tvoření spojené s jarními svátky, Velikonocemi. Připomněli jsme si tradice, které jsou s nimi spojeny při společném setkání s ostatními kamarády, vyrobili kraslice a „zajíčkový“ zápich do květináče. Jaro je spojené s mláďaty jak domácích, tak volně žijících zvířat a tak ani povídání o nich v naší třídě nechybělo. Své znalosti jsme pak uplatnili na akci pořádanou ÚMČ Praha 21 – Den Země. Uměli jsme třídit odpadový materiál, dobře odpovídali na otázky o lese a bezpečnosti silničního provozu, pomazlili se s mláďaty hospodářských zvířat, u kterých nás to moc bavilo a u stánku místních zahrádkářů bezpečně určili druhy zeleniny a ovoce. Za odměnu jsme se povozili na malém kolotoči. A nesmíme zapomenout na již sedmou lekci malé technické univerzity – tentokrát jsme se stali vodohospodáři.

 

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

A je tady konečně jaro. Po ne zrovna vydařené zimě jsme naplno začali vnímat probouzející se přírodu – při pozorování rašení pupenů, klíčení semínek (ve třídách) a prvních jarních květin a rozkvétajících keřů v zahrádkách. Svoji šikovnost jsme si ověřili při cvičení na lavičce, kladině, balanční lávce, trampolíně, švédské bedně (i s odrazovým můstkem) a společných míčových hrách. Věnovali jsme se světu čísel a snažili se pochopit přidávání (přičítání) a ubírání (odčítání) skupin předmětů – nejlépe nám to šlo s bonbony při oslavách narozenin a svátků našich kamarádů! A také jsme pochopili co je řádek a sloupec. Co nás hodně bavilo, bylo vybarvování „začarovaných obrázků“, kdy barvičky byly dány písmeny a číslicemi. Měsíc březen utekl velice rychle i díky besedě se záchranáři, kteří přivezli sanitku, kterou jsme pečlivě prozkoumali a seznámili nás se základy první pomoci, setkáním s vlky (zastoupili je dva českoslovenští vlčáci) při besedě v knihovně a návštěvě v základní škole, kde jsme se na čas stali opravdovými školáky, kterými co nevidět budeme. A nesmíme zapomenout na již šestou malou technickou univerzitu – tentokrát jsme se stali staviteli věží.

 

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V nejkratším měsíci v roce jsme poznávali svět kolem nás. Zaměřili jsme se na vše, co nás obklopuje, z čeho se vyrábí věci denní potřeby, při pokusech se seznámili s vlastnostmi materiálů a pokusili si vysvětlit, že bez práce nejsou koláče. Vyráběli jsme z papíru, drátků a korálků, vyzkoušeli si práci spisovatelů při sestavování příběhů z obrázků, herců v divadle beze slov při vyjadřování povolání, stavitelů mostů v Malé technické univerzitě a muzikantů ve velkém orchestru. Únor jsme zakončili karnevalovou veselicí a povídáním o masopustu. Radost nám udělaly i maminky ze Spolku rodičů, které velice pohotově, při nenadálé sněhové nadílce, uspořádaly odpoledne věnované stavbám sněhuláků a hradu. Tyto výtvory zdobily vstup do školky celý týden.

 

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V lednu jsme nejdříve zavzpomínali na vánoční svátky, navzájem si pověděli, co jsme dostali pod stromeček, kde jsme byli a co jsme krásného prožili. Vysvětlili jsme si co je charita a jak i my můžeme lidem kolem nás pomáhat – tříkrálovská charitativní sbírka. Povídali jsme si o zimní přírodě, volně žijících zvířatech, ptácích a vůbec o zimním ročním období. Měsíc nám dopřál i dva dny, kdy jsme mohli na zahradě MŠ postavit několik sněhuláků, koulovat se a pozorovat stopy ve sněhu. Více jsme využili ledových dní, kdy klouzání a dovádění na zamrzlých kalužích nám přineslo mnoho radosti. Na dlouhých procházkách jsme se dostali ke dvěma újezdským rybníkům, sídlišti Rohožník, nádraží Klánovice a na okraj městské části Běchovice. Cestou jsme pozorovali změny v přírodě spojené se zimním obdobím. Již také víme, že vše má svůj začátek a konec, co se v životě neustále opakuje a co naopak se již nikdy opakovat nebude. Pokoušeli jsme se logicky sestavovat obrázkové děje a vyprávět podle nich krátký příběh, vyprávět pohádku a sestavovat rozstříhané kartičky do původního obrázku. Čas nám zpříjemnilo čtvrté setkání s Malou technikou univerzitou, divadelní představení a vystoupení klauna Pepína – tři dopoledne jsme si příjemně užili.

 

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec byl ve znamení blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Při společné četbě knihy „Ježíšek“ jsme poznali tradiční zvyky předvánočního adventního času, povídali jsme si o přípravách na vánoce doma i o tom, jak pomáháme rodičům. Společně jsme prožili pohádkový výlet na hrad Housku, připravili malé dárečky pro rodiče, ukázali jsme svou šikovnost na posezení s rodiči a hlavně se společně těšili na vánoce. Čas čekání nám zkrátilo divadelní představení, společná návštěva hudební dílničky v základní škole a třetí hodina malé technické univerzity. Samozřejmě i do školky zavítal s předstihem Ježíšek a pod stromeček nám nadělil stavebnice, koloběžky, stolní hry, nářadí pro kluky a panenky pro holky. Přejeme krásné svátky a do nového roku vykročení tou správnou nohou.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V měsíci listopadu jsme se důkladně seznámili s lidským tělem, vývojem člověka od narození po stáří, povídali jsme si o ochraně našeho zdraví a o chování, které může zdraví člověka ohrozit. Pozorovali jsme přírodu kolem nás, změny v ní spojené s podzimem a poznali jsme cestu vody na zemi a zpět do mraků = koloběh vody. Odpolední čtení se neslo ve znamení správného chování s knížkou „Nezbedníci“ a příběhů z přírodního prostředí s hajným Robátkem a jeho kamarádem jelenem Větrníkem. Celý měsíc jsme si hráli se slovy, vytleskávali a graficky zaznamenávali počet slabik a jejich délku, určovali počáteční hlásku ve slovech a hledali slova, která začínají stejným písmenem. Pilně jsme se učili básně a písně s podzimní tématikou a své dovednosti předvedli na společném vystoupení pro seniory z Újezdu na jejich setkání v Levelu. Na oplátku nám babičky pomohly při pečení cukroví. Byli jsme na návštěvě v základní škole, kde pro nás byla připravena keramická dílna, která se nám velice líbila Ale i tvořivé předvánoční odpoledne v MŠ, které připravily maminky našich kamarádů, bylo moc prima. I druhé setkání s technikou v rámci projektu „Malá technická univerzita“ bylo velice zajímavé – už víme, jak vzniká projekt domu a vypadá profese projektanta – jeho práci jsme si také vyzkoušeli sami.

 

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen byl v naší třídě ve znamení darů přírody, které jsou pro toto období typické. Naše znalosti o ovoci, zelenině a lesních plodech jsou opravdu značné, takže pracovní listy a procvičování grafomotoriky nám většinou nedělaly problémy. Společně jsme obdivovali pěstitelské úspěchy místních zahrádkářů, v místní knihovně si vypůjčili a přečetli knihu „Dobrodružství veverky Zrzečky“ - při společné četbě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života volně žijících zvířat a ptáků. Někteří z nás začali pronikat do tajů anglického jazyka, jiní si procvičují ruce na keramice, hráli jsme si s barvami, vystřihovali, skládali „červíky“, naučili se „plést košíky“, ve skupinách jsme řešili hádanky i zadané úkoly, ale hlavně jsme se seznamovali se světem matematiky – čísly, číselnou řadou a porovnáváním skupin předmětů. Zažili jsme také tři krásné dopolední programy – se psy Borůvkou a Fidorkou při canisterapii, s ježkem a žabkou jsme si upevnili znalosti v oblasti třídění odpadu a seznámili se se světem techniky při stavitelských a kartografických úkolech v rámci projektu „Malá technická univerzita“. Zkrátka – nemáme čas na nudu!

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Máme za sebou první měsíc společné práce. Už víme, co ve školce smíme a co ne, jak se chovat ke všem kamarádům a snažíme se pravidla, která jsme si určili, dodržovat. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči. Většina z nás ví., kde bydlí a zná svou adresu, členy rodiny i jména kamarádů. Naučili jsme se první básničky a písničku, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Moje květina“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví, na zábavné odpoledne, které navštívili i naši rodiče, jsme udělali jablíčkový dort. Také jsme zvládli první vycházku na multifunkční hřiště, kde jsme v rámci Týdne zdraví poznali, jak pracují naše plíce a co jim prospívá, ale také škodí. Zatím mezi sebou nemáme žádné problémy, všichni se vždy dohodneme. Co nám trochu nejde, je správné držení psacího a kreslicího náčiní, ale určitě se budeme snažit tuto maličkost rychle napravit. 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny