Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

 

Školní rok 2020/2021

 

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec byl ve znamení blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Při společné četbě knihy „Ježíšek“ jsme poznali tradiční zvyky předvánočního adventního času, povídali jsme si o přípravách na vánoce doma i o tom, jak pomáháme rodičům. Společně jsme přivítali návštěvu Mikuláše s čertem a andělem na školní zahradě, zarecitovali jsme jim básničku a na oplátku dostali malý dárek, připravili malé dárečky pro rodiče, ukázali jsme svou šikovnost na odpoledním vánočním tvoření, ale hlavně se společně těšili na vánoce. Čas čekání nám zkrátilo divadelní představení s tradiční pohádkou „Čert a Káča“, zajímavá beseda o středověkých hudebních nástrojích a společná výroba papírových ozdob na stromeček, který jsme si ozdobili před vchodem do školky. Samozřejmě i do školky zavítal s předstihem Ježíšek a pod stromeček nám nadělil stolní hry, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti, molitanové velké kostky a stavebnice pro poznávání světa fyziky´, matematiky a chemie. Přejeme krásné svátky a do nového roku vykročení tou správnou nohou.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Listopad nám dovolil pozorovat přírodu a změny v ní spojené s podzimem pouze při pobytu na zahradě, protože v rouškách se nám chodit vůbec nechtělo. Důkladně jsme poznali naše tělo, vývoj člověka od narození po stáří, povídali jsme si o ochraně našeho zdraví a o chování, které může zdraví člověka ohrozit a poznali jsme cestu vody na zemi a zpět do mraků = koloběh vody. Celý měsíc jsme si hráli se slovy, vytleskávali a graficky zaznamenávali počet slabik a jejich délku, určovali počáteční hlásku ve slovech a hledali slova, která začínají stejným písmenem. Často jsme pracovali s čísly a číslicemi, zaměřili jsme se na pochopení pojmů řádek a sloupec, což nám zatím dělá problémy. Podzimní dny nám zpříjemnily akce, které nás nejen pobavily, ale i poučily. Návštěva svatého Martina byla milá a s chutí jsme plnili úkoly, které si pro nás připravil. Při hrabání listí a sázení cibulek tulipánů, narcisů, krokusů a hyacintů jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o pracích, které je nutné na podzim udělat, aby naše zahrada na jaře opět ožila a dělal nám radost. Nakonec nesmíme zapomenout na dvě setkání s technikou v projektu „Malé technické univerzity“ v programu “Malý vodohospodář a stavitel“.

 

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Další měsíc jsme zahájili zábavným odpolednem na zahradě. Maminky ze Spolku rodičů opět pro nás připravili program plný sportu, logických her i výtvarných aktivit, které jsme si výborně užili. Celý řííjen byl v naší třídě ve znamení poznávání darů přírody, které jsou pro toto období typické a to ovoce, zeleniny, lesních a polních plodin Naše znalosti jsou značné, takže pracovní listy a procvičování grafomotoriky nám většinou nedělaly problémy. Při společné četbě knihy „Lepší je draka pozdravit“ jsme se dozvěděli vše o etiketě = dobré způsoby chování a jednání. Někteří z nás začali pronikat do tajů anglického jazyka, jiní si procvičují ruce na keramice, hráli jsme si s barvami, vytrhávali tvary z papíru, tvořili panáčky z kukuřice, ve skupinách jsme řešili hádanky i zadané úkoly, ale hlavně jsme se seznamovali se světem matematiky – čísly, číselnou řadou a porovnáváním skupin předmětů. Pobavili jsme se při krásných písničkách z dílny pana Uhlíře a Svěráka, které jsme si s chutí zazpívali a v druhé lekci „Malé technické univerzity“ se na hodinu stali projektanty nového sídliště. Zkrátka – nemáme čas na nudu!

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Máme za sebou první měsíc společné přípravy na vstup do základní školy. Většina z nás si zvykala na nové prostředí žluté třídy, poznali jsme jiné stavebnice, hry a hračky, naučili se spolupracovat v nově utvořeném kolektivu kamarádů. Protože většina z nás navštěvuje školku již delší čas, pouze jsme si „oprášili“ pravidla, podle kterých společně pracujeme, pomáháme si a pochopitelně se je snažíme dodržovat tak, aby se nám ve třídě co nejvíce líbilo a cítili se bezpečně. Příběhy z knihy „Draka je lepší pozdravit“ nám hodně pomohly k orientaci v oblasti etikety – jak se chovat k sobě navzájem, ale i k okolnímu světu. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému, neskákat si do řeči. Víme, kde bydlíme (v Újezdě nad Lesy), ale to opravdu nestačí – musíme se od rodičů dozvědět jméno ulice a to si zapamatovat – však na to máme celý rok. Co naopak velmi dobře ovládáme, jsou znalosti o své rodině a známe jména kamarádů. Zvládli jsme se naučit první básničky a písničky, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů „Zahrada plná života“, vyzdobili jsme draka pro podzimní výstavu v OC Štěrboholy a poslali do výtvarné soutěže zdařilé obrázky netopýrů. Užili jsme si první divadelní představení, seznámili se světem techniky na první hodině Malé univerzity, pilně plníme sportovní úkoly se zvířátky z projektu Sokola, ale nejvíc jsme si užili návštěvu akce MČ Praha 21 na multifunkčním hřišti - vzhledem ke koronavirovým opatřením opožděný Den Země. Akce se nám velmi líbila – však také většina z nás ještě odpoledne hřiště navštívila i s rodiči a sourozenci. S kamarády z ostatních tříd jsme přivítali v prvním podzimním dnu pohádkovou vílu, která zavítala na zahradu a připravila mnoho zajímavých úkolů, které jsme s radostí plnili a tak jí pomohli najít ztracené klíče k barevnému podzimu. Doufáme, že se podzim díky našemu úsilí vydaří a my budeme trávit mnoho krásných chvil na naší školkové zahradě, kde jsme velmi rádi.

  

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Začátkem března jsme zavzpomínali na zážitky z jarních prázdnin. Vybavovali jsme si jakými dopravními prostředky jsme cestovali, a jaké dopravní prostředky známe. Procvičovali jsme mluvení ve větách, popis obrázku, poznávání prvních hlásek ve slovech a kolik mají slabik. Povídali si o tom, jak se chovat na chodníku a v dopravních prostředcích, abychom neublížili sobě ani okolí (Dopravní výchova). Předjarní období jsme zahájili opakováním prvních jarních květin. Poznávali jsme, jak se nám mění příroda kolem nás, co se děje na zahrádkách a kdo se probouzí z jarního spánku. Těšili jsme se na první teplé sluneční paprsky. Bohužel nám krásné jarní období zkazil COVID-19. Hodně zdraví a opatrnosti v této těžké situaci přejí učitelky a kamarádi ze žluté třídy.

 

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V měsíci únoru jsme si zopakovali jaké známe povolání, čím chceme být až vyrosteme. Seznámili jsme se s materiály, které nás obklopují a učili jsme se je poznávat a třídit. Zaměřili jsme se na vyvozování první hlásky, vytleskávání slabik, tvoření jednotného a množného čísla. Dozvěděli jsme se něco o správném stravovaní v programu „Zdravá 5“, kde jsme poznávali potraviny, které jsou pro nás prospěšné a které naopak ne. Velkou radost nám udělala návštěva pána s pejsky Fidorkou a Borůvkou, kde jsme se seznámili se slovem Canisterapie a jak se chovat ke zvířatům. Nezapomněli jsme ani na hudební nástroje a tradici „Masopustu“. Nácvikem básní a písní jsme si posilovali paměť, zopakovali znaky masopustu, užili si s ním spojené Karnevalové veselí a přehlídku masek. Zavítala k nám i „Malá technická univerzita“, kde jsme se stali ­,,Malým vodohospodářem“. Ke konci měsíce nás čekali jarní prázdniny, kde jsme se těšili na výlety, hory a sníh. Teď se těšíme na jaro.

 

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Úvodem měsíce jsme vzpomínali na Vánoční svátky, příchod Tří králů a tradici s nimi spojenou. Řekli jsme sbohem starému roku a přivítali nový, zopakovali roční období a připomněli si charakteristiky zimy. Nezapomněli jsme ani na volně žijící zvířátka a ptáčky v zimě. Starali jsme se o krmítka, aby měli ptáčci dostatek zrní. Letošní zima nám zatím bohužel nepřivála žádný sníh, a tak jsme vzpomínali na místa, kde by mohl být. Zahráli jsme si na ptáčky či tučňáky, pracovali s obrázky a povídali jsme si o zimě plné opaků. Procvičovali jsme správnou výslovnost, tvoření množného čísla, protikladů, počítaní a paměť. Mohli jsme se dvakrát těšit na kreativní práci v „Malé technické univerzitě“. Zavítalo k nám i divadelní představení „O princezně na hrášku“. Závěr měsíce jsme si povídali o tom, co děláme celý den, co dělají rodiče, jaká známe povolání a jejich znaky.

Hezký nový rok 2020 přejí učitelky a kamarádi ze žluté třídy.  

 

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec byl ve znamení blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Při společné četbě knihy „Ježíšek“ jsme poznali tradiční zvyky předvánočního adventního času, povídali jsme si o přípravách na vánoce doma i o tom, jak pomáháme rodičům. Společně jsme si užili výlet v předvánočně vyzdobené Kutné Hoře, připravili malé dárečky pro rodiče, ukázali jsme svou šikovnost na posezení s rodiči a hlavně se společně těšili na vánoce. Čas čekání nám zkrátilo mikulášské divadelní představení – samozřejmě i s mikulášskou nadílkou, návštěva knihovny, kdy jsme si vyzkoušeli své znalosti písmenek při motivačních hrách a ručičky jsme si procvičili na báječném předvánočním odpoledni, které pro nás připravily maminky ze Spolku rodičů, za což jim velice děkujeme. Do školky zavítal s předstihem Ježíšek a pod stromeček nám nadělil stavebnice, stolní hry, nářadí pro kluky, sedací vaky a nový koberec, který nám udělal velkou radost. Přejeme krásné svátky a do nového roku vykročení tou správnou nohou.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Nezvykle teplý listopad nám dovolil pozorovat přírodu a změny v ní spojené s podzimem na zahrádce v dopoledních, odpoledních hodinách i na vycházkách do lesa. Důkladně jsme poznali naše tělo, vývoj člověka od narození po stáří, povídali jsme si o ochraně našeho zdraví a o chování, které může zdraví člověka ohrozit a poznali jsme cestu vody na zemi a zpět do mraků = koloběh vody. Celý měsíc jsme si hráli se slovy, vytleskávali a graficky zaznamenávali počet slabik a jejich délku, určovali počáteční hlásku ve slovech a hledali slova, která začínají stejným písmenem. Podzimní dny nám zpříjemnily akce, které nás nejen pobavily, ale i poučily. Návštěva papoušků byla milá, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z jejich ptačího života a každý z nás se s nimi mohl vyfotografovat. Druhá návštěva nás seznámila se životem lidí nevidomých a pod tajemným názvem „Šifra mistra Brailla“ umožnila vyzkoušet si několik pomůcek, které těmto lidem ulehčují běžný život. Někteří z nás svoji šikovnost ukázalo na odpolední keramické dílně s rodiči, ale hlavně na předvánočním zdobení ….(čeho - to je tajemství), při kterém nám vydatně pomáhaly členky klubu aktivních seniorů. A nakonec nesmíme zapomenout na dvě setkání s technikou v projektu „Malé technické univerzity“

 

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen již máme za sebou. Ve třídě i školce se všichni orientujeme velice dobře. Utvořená pravidla snad máme dobře zažitá a všichni se je snaží dodržovat. Stále si hodně čteme, vyprávíme a pracujeme s obrázkovým čtením. Nadále se snažíme o neskákání si do řeči. Stále nám to ještě dělá občasné potíže. Prohloubili jsme si znalosti o ovoci a zelenině, o tom kde rostou, jak vypadají. K tomuto tématu jsme navštívili Výstavu ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. Tam jsme si mohli také prohlédnout naše a ostatní výtvarná díla na téma „Voda v zahradě“.  Ze zahrady a pole jsme se přesunuli do lesa, kde jsme si povídali o zvířatech, která tam patří. Také lesní porost nebyl opomenut. Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme zapouštěli barvu, vytvářeli lesní zvířata a skládali veverku. Procházka po lese nám také udělala dobře, dokonce jsme našli i krásné houby. I nadále pokračujeme v trénování s našimi zvířátky ze Sokola. V tomto měsíci jsme měli představení „O Pejskovi a kočičce“ – kamarádům se tato pohádka velice líbila. Na závěr měsíce jsme se vydali na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Všichni si to pěkně užili a odnesli si domů nějaký ten malý dárek.

Tímto pro tentokráte skončíme a těšíme se zase příště.

 

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Již máme za sebou měsíc září. Zvykali jsme si na nové prostředí žluté třídy, poznali jsme jiné stavebnice a hračky, naučili se je správně ukládat na místo, na vycházkách si zmapovali  nejbližší okolí naší MŠ a učíme se spolupracovat v nově utvořeném kolektivu kamarádů. Určili jsme si pravidla, podle kterých společně pracujeme, pomáháme si a pochopitelně se je snažíme dodržovat tak, aby se nám ve třídě co nejvíce líbilo a cítili se bezpečně. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči, což se nám zatím ne vždy daří. Víme, kde bydlíme (v Újezdě nad Lesy), ale to opravdu nestačí – musíme se od rodičů dozvědět jméno ulice a to si zapamatovat – však na to máme celý rok. Co naopak velmi dobře ovládáme jsou znalosti o své rodině a známe jména kamarádů. Zvládli jsme se naučit první básničky a písničky, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Voda v zahradě“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví. Užili jsme si první divadelní představení, seznámili se světem techniky na první hodině Malé univerzity, pilně plníme sportovní úkoly se zvířátky z projektu Sokola, ale nejvíc jsme si užili „Bramboriádu“ - sportovně zábavné odpoledne na zahrádce MŠ s pracovní dílničkou, kterou pro nás připravila MŠ společně se Spolkem rodičů. Na pomoc při vyrábění z brambor k nám přišly členky Aktivních seniorů a výbornou atmosféru pomohly dotvořit maminky, které připravily skvělé dobroty – jak jinak, z brambor.  To je ve zkratce vše o prvním měsíci školního roku.

 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny