Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Již máme za sebou měsíc září. Zvykali jsme si na nové prostředí žluté třídy, poznali jsme jiné stavebnice a hračky, naučili se je správně ukládat na místo, na vycházkách si zmapovali  nejbližší okolí naší MŠ a učíme se spolupracovat v nově utvořeném kolektivu kamarádů. Určili jsme si pravidla, podle kterých společně pracujeme, pomáháme si a pochopitelně se je snažíme dodržovat tak, aby se nám ve třídě co nejvíce líbilo a cítili se bezpečně. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči, což se nám zatím ne vždy daří. Víme, kde bydlíme (v Újezdě nad Lesy), ale to opravdu nestačí – musíme se od rodičů dozvědět jméno ulice a to si zapamatovat – však na to máme celý rok. Co naopak velmi dobře ovládáme jsou znalosti o své rodině a známe jména kamarádů. Zvládli jsme se naučit první básničky a písničky, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Voda v zahradě“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví. Užili jsme si první divadelní představení, seznámili se světem techniky na první hodině Malé univerzity, pilně plníme sportovní úkoly se zvířátky z projektu Sokola, ale nejvíc jsme si užili „Bramboriádu“ - sportovně zábavné odpoledne na zahrádce MŠ s pracovní dílničkou, kterou pro nás připravila MŠ společně se Spolkem rodičů. Na pomoc při vyrábění z brambor k nám přišly členky Aktivních seniorů a výbornou atmosféru pomohly dotvořit maminky, které připravily skvělé dobroty – jak jinak, z brambor.  To je ve zkratce vše o prvním měsíci školního roku.

 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny