Letadlo

Třídní plán - žlutá třída

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen byl v naší třídě ve znamení darů přírody, které jsou pro toto období typické. Naše znalosti o ovoci, zelenině a lesních plodech jsou opravdu značné, takže pracovní listy a procvičování grafomotoriky nám většinou nedělaly problémy. Společně jsme obdivovali pěstitelské úspěchy místních zahrádkářů, v místní knihovně si vypůjčili a přečetli knihu „Dobrodružství veverky Zrzečky“ - při společné četbě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života volně žijících zvířat a ptáků. Někteří z nás začali pronikat do tajů anglického jazyka, jiní si procvičují ruce na keramice, hráli jsme si s barvami, vystřihovali, skládali „červíky“, naučili se „plést košíky“, ve skupinách jsme řešili hádanky i zadané úkoly, ale hlavně jsme se seznamovali se světem matematiky – čísly, číselnou řadou a porovnáváním skupin předmětů. Zažili jsme také tři krásné dopolední programy – se psy Borůvkou a Fidorkou při canisterapii, s ježkem a žabkou jsme si upevnili znalosti v oblasti třídění odpadu a seznámili se se světem techniky při stavitelských a kartografických úkolech v rámci projektu „Malá technická univerzita“. Zkrátka – nemáme čas na nudu!

 

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Máme za sebou první měsíc společné práce. Už víme, co ve školce smíme a co ne, jak se chovat ke všem kamarádům a snažíme se pravidla, která jsme si určili, dodržovat. Hodně si povídáme, čteme a učíme se naslouchat jeden druhému a neskákat si do řeči. Většina z nás ví., kde bydlí a zná svou adresu, členy rodiny i jména kamarádů. Naučili jsme se první básničky a písničku, společně jsme pracovali na „díle“ pro výstavu u místních zahrádkářů – „Moje květina“, malovali jsme, vystřihovali, nalepovali, kreslili – to nás všechny moc baví, na zábavné odpoledne, které navštívili i naši rodiče, jsme udělali jablíčkový dort. Také jsme zvládli první vycházku na multifunkční hřiště, kde jsme v rámci Týdne zdraví poznali, jak pracují naše plíce a co jim prospívá, ale také škodí. Zatím mezi sebou nemáme žádné problémy, všichni se vždy dohodneme. Co nám trochu nejde, je správné držení psacího a kreslicího náčiní, ale určitě se budeme snažit tuto maličkost rychle napravit. 


 

NEŽ POPRVÉ ZAZVONÍ

Září: Začínáme spolu

Říjen: Už je podzim...

Listopad: Podzimní čarování

Prosinec: Předvánoční čas

Leden: Zimou se třesu

Únor: Svět kolem nás

Březen: Jak vypadá jaro

Duben: Máme rádi zvířata

Květen: Všechno kvete

Červen: Hurá, budou prázdniny