Program „Prevence v mateřských školách“

Program, který je určen pouze pro předškolní děti, se bude konat ve dnech 3., 10., a 24. 11. 2021 v dopoledních hodinách v MŠ.

Posláním programu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování v mateřských školách.

Je pořádán ve spolupráci s agenturou Proxima Sociale.