Červená třída

Počet dětí: 25
Věk dětí: 3-4 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Veronika Nigošová
Třídní učitelka
Monika Slavíková
Třídní učitelka
Hana Nachlingerová
Asistent pedagoga

Červená třída s hernou

Září v červené třídě

Září pro nás bylo celkem náročné. Ve třídě je nás spousta nových kamarádů. Hodně z nás skoro celé září plakalo, ale ke konci měsíce už jsme se polepšili. Zatím jsme se ani nestačili moc skamarádit, protože na nás huply virózy, takže jsme se ve třídě tak různě střídali. Stihli jsme vyrobit obrázek na výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádají místní zahrádkáři. Naučili jsme se nové básničky a zpívali jsme písničky. Také nás moc baví cvičit a hrát hry. Také jsme na naší zahradě přivítali podzim. Plnili jsme různé úkoly, za které jsme si vysloužili odměnu. A už se těšíme, co nám přinese říjen.

 

ŘÍJEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

V říjnu jsme pozorovali přírodu, jak se krásně zbarvuje. Povídali jsme si o tom, jaké dobroty nám rostou na zahrádce a na poli. Říkali jsme si jaký rozdíl je mezi ovocem a zeleninou. Kde roste zelenina a kde ovoce. Zahráli jsme si na kuchaře a ochutnali jsme dobroty (ovoce a zeleninu.) Také jsme si zdramatizovali pohádku “ O veliké řepě“.  Navštívili jsme také místní zahrádkáře, kde probíhala výstava ovoce a zeleniny, kde jsme měli vyvěšený náš obrázek. Seznámili jsme se také s lesem. Jaké stromy zde rostou – jehličnaté x listnaté, jaká zvířátka tam můžeme potkat nebo jaké houby a keře do lesa také patří. Naučili jsme se také několik nových básniček, také jsme zpívali, malovali, tvořili a cvičili. Moc nás baví pracovat na interaktivní tabuli.  Také jsme se učili recyklovat s Asíkem, navštívilo nás divadlo „ O vodníku Řešátkovi“, podívali jsme se na vojenskou techniku, která byla k vidění na louce vedle školky a také jsme se spolkem rodičů dlabali dýně. Stihli jsme toho opravdu hodně a teď už se těšíme na listopad.

LISTOPAD V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme si povídali o tom, co umí vítr a déšť. Poslechli jsme si příběh dešťové kapičky – příběh o koloběhu vody v přírodě. Naučili jsme se básničku o dešťových kapičkách a také jsme si zablbli s padákem. Zapouštěli jsme barvičky a foukali brčkama do míčků. Kreslili jsme draky a cvičili se šátky. Navštívil nás sv. Martin se svým koněm. Dověděli jsme se něco o jeho životě a pak jsme na zahrádce plnili jeho úkoly, a nakonec nás povozil i na svém koni. Pak jsme si povídali o našem těle. Jak vypadá, co máme uvnitř, co jsou horní a dolní končetiny atd. Také jsme si pověděli o nemocech a bacilech, co se s námi děje, když jsme nemocní a co dělat proto, abychom byli zdraví. Co je pro nás zdravé a nezdravé v jídle. Navštívila nás maminka jedné naší kamarádky z modré třídy, která je paní doktorka a něco nám pověděla o své práci. Také nás místo divadla navštívily živé sovičky. Ty se nám moc líbily. Na konci měsíce jsme si užili skotačení a lampionový průvod se Spolkem rodičů. Na závěr měsíce jsme přivítali advent výrobou adventního věnce, ozdob a cukroví. Hravou formou jsme se seznámili s různými vánočními zvyky. A teď už netrpělivě vyhlížíme nejkrásnější měsíc v roce – Prosinec.

Prosinec v červené

Celý měsíc jsme věnovali povídání o nejkrásnějších svátcích v roce – Vánocích. Na začátku měsíce nám paní učitelka Péťa ze žluté třídy připravila projektový den o Adventu. Dozvěděli jsme se různé tradice, zvyky a recepty dřívějších tradičních Vánoc. Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, a dokonce nám nechal i nějakou nadílku. Vyráběli jsme dárečky a přáníčka pro rodiče. S rodiči jsme strávili krásné odpoledne při výrobě ozdob na stromeček a společně jsme stromeček ozdobili a zazpívali a zarecitovali vánoční písničky. Také se nám moc líbilo vánoční divadlo „Nepodařené Vánoce“. Velice jsme si užili sněhové nadílky, díky níž jsme mohli na zahradě jezdit na lopatách a stavět sněhuláky a koulovat se. Ježíšek nám do třídy nadělil mnoho krásných stavebnic a hraček. Tento měsíc jsme zakončili výletem, kdy jsme při plavbě parníkem pozorovali památky Prahy a za poslechu koled ochutnávali vánoční cukroví. Bohužel i tento měsíc jsme se potýkali s vysokou nemocností, takže doufáme, že leden už bude lepší. Přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce.

LEDEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

První týden v lednu jsme si ještě povídali o Vánocích a o tom, co nám přinesl Ježíšek. Také jsme se seznámili s tradicí Tří králů. Naučili jsme se o nich písničku a také jsme si je výtvarně zpracovali. Pak jsme si povídali o zimě a zimních sportech a radovánkách. Pověděli jsme si, jak se správně v zimě obléknout, jak na sebe dávat pozor při zimních sportech, aby se nám nic nestalo. Poznali jsme zimní sporty, které neznáme – krasobruslení, akrobatické lyžování, biatlon, závodní boby atd. Také jsme si pověděli o tom, co dělat, když se pod námi propadne led na rybníku. Počasí nám dopřálo sněhové nadílky, kterou jsme náležitě využili. Ježdění na lopatách z našeho kopečka, koulování a stavění sněhuláků jsme si parádně užili. Naučili jsme se nové básničky a písničky. Povídali jsme si o vodě. V jaké podobě vodu známe atd. Pozorovali jsme, jak se led rozpouští na vodu. Navštívilo nás divadlo „Medvídek PÚ“.

 

ÚNOR V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Začátkem měsíce jsme si povídali o tom, jak to chodí od rána do večera a od jara do zimy. Řekli jsme si, že rok má 12 měsíců, 4 roční období, 7 dní v týdnu, a že den je rozdělen na několik časových úseků – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Povídali jsme si o tom, co celý den děláme, ať už ve školce nebo doma. Potom jsme se dostali k povoláním. Co slovo povolání znamená, jaká povolání mají naši rodiče (většina z nás věděla jen, že pracují). Hodně jsme pracovali na interaktivní tabuli, práce s ní nás velice baví, podle hádanek jsme přemýšleli, co je to za povolání nebo jsme profesi poznávali podle obrázků – co k jakému povolání potřebuji. Poznali jsme například hasiče, policistu, kadeřnici, prodavačku, uklízečku, učitelku atd. Pak nás čekalo téma Masopust – co to Masopust je, proč se slaví. K tomu jsme se naučili rozpoznávat různé hudební nástroje. Naučili jsme se, že jsou nástroje dechové, bicí, strunné. Také jsme měli jejich praktickou ukázku. Naučili jsme se nové písničky, ale nejvíc nás bavila “ Já jsem muzikant“. Stihli jsme i uspořádat karneval, kde jsme nejen tančili, ale také hráli různé hry, což se nám moc líbilo. Také nás navštívilo divadlo „Jak se Honza učil muzikantem“ a přijel za námi také Polybus, který nám představil polytechnická povolání – elektrikář, zedník a výroba z keramiky. Další měsíc za námi a už se těšíme na jaro.

BŘEZEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Začátek měsíce jsme věnovali dopravním prostředkům. Pak už jsme pomalu začali přivolávat jaro. K tomu jsme měli na zahradě přichystanou hru, ve které jsme hledali obrázky a plnili různé úkoly, týkající se jara. Seznámili jsme se jarními květinami a pozorovali klíčení řeřichy, kterou jsme si zasadili. Také jsme si zasadili hrášek, který nám nyní klíčí. Pracovali jsme na naší zahradě a připravili jsme si záhonky na osázení květinami dle ročních období. Pak jsme se seznámili se zvířátky a jejich mláďaty. Poznali jsme domácí, hospodářská, ale i cizokrajná zvířata. V místní knihovně jsme měli besedu s paní spisovatelkou dětských knih. Někteří z nás se zúčastnili kurzu Hravého lyžování v Chotouňi. Naučili jsme se nové básničky a písničky. Pracovali jsme na interaktivní tabuli. Nyní se již připravujeme na Velikonoce.

DUBEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme si povídali o Velikonocích. Ve třídě jsme si vyráběli velikonoční výzdobu, barvili dřevěná vajíčka. Seznámili jsme se s velikonočními zvyky. Také jsme jeli autobusem na výlet do výrobny perníku v Počepicích. Prohlídli jsme si prostory, kde se perníky vyrábí, přístroje a formy, které jsou k výrobě potřeba. Také se každý ozdobil perníčky, které si potom odvezl domů. Pak jsme si povídali o barvách, které má živá a neživá příroda. Také jsme probírali geometrické tvary. Navštívilo nás divadlo “ Líná strašidla.“ Potom jsme se seznámili s různými materiály – plast, papír, sklo atd. Povídali jsme si i o třídění odpadu. Navštívili jsme multifunkční hřiště, kde byl připraven program “ Den Země.“ Duben jsme zakončili rejem čarodějnic a akcí, kterou připravil spolek rodičů. A už se těšíme na květen.

KVĚTEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

 

Hned na začátku měsíce jsme se naučily básničku pro maminky k jejich svátku a také jsme pro ně vyrobily malý dáreček. Poznávali jsme, jak to vypadá na zahradě na jaře a poznávali jsme jarní kytičky – vytleskávali jsme jejich jména podle počtu slabik. Vyráběli jsme i včelku a dělali různé pracovní listy. Potom jsme si povídali o naší rodině. Kdo do ní patří, jak se jmenuje maminka a tatínek a sourozenec – ne všichni jsme ale věděli, jak se naše maminka a tatínek jmenují. Povídali jsme si i o domečku, ve kterém bydlíme. Pak jsme poznávali zemi, ve které žijeme. Už víme, že se jmenuje Česká republika, jak se jmenuje naše hlavní město, jaké jsou dvě největší řeky – Vltava, Labe, že máme spoustu hor, jezer, rybníků, lesů a že nemáme žádné moře. Řekli jsme si také, kdo je pan prezident, jak vypadá naše vlajka, kterou jsme si i vyrobili, že máme státní hymnu, státní znak a co jsou korunovační klenoty. Pověděli jsme si, že naše republika má 4 sousedy, a kteří to jsou. Také jsme si poslechli pověst o Praotci Čechovi a Karlu IV. Konec měsíce jsme věnovali pohádkám. Převyprávěli jsme si pohádky, které známe – O Červené Karkulce, O Koblížkovi, Hrnečku vař, O třech prasátkách a O perníkové chaloupce atd. Stihli jsme se vyfotit. Také k nám přijela živá zvířátka – cvičení pejsci a velký had, se kterým jsme se i vyfotili.Naučili jsme se spoustu nových písniček a básniček. Na konci měsíce jsme si užili celodenní výlet „Se Čtyřlístkem na Mácháč“. A už se těšíme na poslední měsíc před prázdninami – červen.