Červená třída

Počet dětí: 24
Věk dětí: 3-4 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Nigošová Veronika
Třídní učitelka
Slavíková Monika
Třídní učitelka
Nachlingerová Hana
Asistent pedagoga

Červená třída s hernou

ZÁŘÍ V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Září byl pro nás měsícem seznamování a adaptace, jelikož k nám nastoupilo mnoho nových kamarádů. Seznámili jsme se s prostředím školky, zahradou i ostatními kamarády z jiných tříd. Už víme, že chodíme do červené třídy. Hráli jsme hry na jména, abychom si je zapamatovali. Také jsme si opakovali, jakou máme značku, což už nám ke konci měsíce šlo parádně. Také jsme si od paní učitelek vyslechli pravidla, která se snažíme dodržovat. Hned na konci prvního týdne šli kamarádi, kteří již chodili loni se staršími kamarády na hřiště na akci „Den Zdraví“. Také již proběhlo první divadélko, plné krásných písniček Uhlíře a Svěráka. Vyráběli jsme společný obrázek na výstavu k našim zahrádkářům. Na konci měsíce jsme přivítali podzim celoškolní hrou na naší zahradě. Plnili jsme různé úkoly a získali poklad. Již jsme se naučili pár básniček i písniček, které nás moc baví.

ŘÍJEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

V říjnu jsme pozorovali přírodu, jak se krásně zbarvuje. Povídali jsme si o tom, jaké dobroty nám rostou na zahrádce a na poli. Moc se nám líbila akce s rodiči „Bramboriáda.“ Navštívili jsme výstavu ovoce a zeleniny u místních zahrádkářů. Říkali jsme si jaký rozdíl je mezi ovocem a zeleninou. Kde roste zelenina a kde ovoce. Moc se nám líbila pohádka O veliké řepě. Stihli jsme se (kdo měl zájem) i vánočně vyfotit. Seznámili jsme se také s lesem. Jaké stromy zde rostou – jehličnaté x listnaté, jaká zvířátka tam můžeme potkat nebo jaké houby a keře do lesa také patří. Měli jsme možnost prohlédnout si vojenskou techniku, která byla k vidění hned vedle školky. Naučili jsme se také několik nových básniček a písniček. Malovali jsme, tvořili a cvičili. Moc nás baví pracovat na interaktivní tabuli. Navštívilo nás divadlo „ Psí pohádky“, které nás velmi pobavilo.

 

LISTOPAD V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme si povídali o tom, co umí vítr a déšť. Poslechli jsme si příběh dešťové kapičky – příběh o koloběhu vody v přírodě. Naučili jsme se básničku o dešťových kapičkách a také jsme si zablbli s padákem. Zapouštěli jsme barvičky a foukali brčkama do míčků. Kreslili jsme draky a cvičili se šátky. Navštívil nás sv. Martin se svým koněm. Dověděli jsme se něco o jeho životě a pak jsme na zahrádce plnili jeho úkoly a nakonec nás povozil i na svém koni. Pak jsme si povídali o našem těle. Jak vypadá, co máme uvnitř, co jsou horní a dolní končetiny atd. Také jsme si pověděli o nemocech a bacilech, co se s námi děje když jsme nemocní a co dělat proto, abychom byli zdraví. Co je pro nás zdravé a nezdravé v jídle. Na konci měsíce jsme jeli na výlet do Roudnice nad Labem, kde jsme pomohli čertům znovu zapálit oheň. Nyní se již těšíme na nejkrásnější měsíc v roce a s ním spojené Vánoce.

PROSINEC V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Celý měsíc jsme se věnovali povídání o nejkrásnějších svátcích v roce – Vánocích. Potom jsme si povídali o tom, co je to advent, kdo to byl Ježíšek a proč nám naděluje dárečky – četli jsme si o tom z knížky pro děti o Ježíškovi. Vyráběli a dělali jsme různé ozdoby do třídy. Také jsme pracovali na dárkách pro rodiče. Před školkou jsme si nazdobili stromeček a zapívali jsme si u něj i koledy, kterým předcházela dílnička s rodiči. Také nás navštívila divadélko “ Sněžibába a čert. “ Dokonce k nám stihl dorazit i Ježíšek s nadílkou. Dokonce jsme si moc užili sněhové nadílky, která k nám dorazila. Všem přejeme šťastný Nový rok 2024.

LEDEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

První týden v lednu jsme si ještě povídali o Vánocích a o tom, co nám přinesl Ježíšek. Také jsme se seznámili s tradicí Tří králů. Naučili jsme se o nich písničku. Pak jsme si povídali o zimě a zimních sportech a radovánkách. Pověděli jsme si, jak se správně v zimě obléknout, jak na sebe dávat pozor při zimních sportech, aby se nám nic nestalo. Poznali jsme zimní sporty, které neznáme – krasobruslení, akrobatické lyžování, biatlon, závodní boby atd. Také jsme si pověděli o tom, co dělat, když se pod námi propadne led na rybníku. Naučili jsme se nové básničky a písničky. Povídali jsme si o zvířátkách v zimě – jak se o ně starat, která zvířátka mají rády zimu a led. Že jsou i země, kde je pořád zima a sníh atd. Dále jsme pracovali na projektu o vodě – dělali jsme různé pokusy s vodou. Také jsme se seznámili s koloběhem vody v přírodě.

ÚNOR V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku měsíce jsme si povídali o povoláních. Co slovo povolání znamená, jaká povolání mají naši rodiče (většina z nás věděla jen, že pracují ). Hodně jsme pracovali na interaktivní tabuli, práce s ní nás velice baví, podle hádanek jsme přemýšleli, co je to za povolání nebo jsme profesi poznávali podle obrázků – co k jakému povolání potřebuji. Poznali jsme například hasiče, policistu, kadeřnici, prodavačku, uklízečku, učitelku atd. Dále jsme si pověděli, že rok má 4roční období a že den je rozdělen na několik časových úseků – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Povídali jsme si o tom, co celý den děláme, ať už ve školce nebo doma. Naučili jsme se nové básničky, hodně jsme kreslili, dělali pracovní listy a cvičili. Pak nás čekalo téma Masopust – co to Masopust je, proč se slaví. K tomu jsme se naučili rozpoznávat různé hudební nástroje. Naučili jsme se, že jsou nástroje dechové, bicí, strunné. Také jsme měli jejich praktickou ukázku. Naučili jsme se nové písničky, ale nejvíc nás bavila “ Já jsem muzikant“. Stihli jsme i uspořádat karneval, kde jsme nejen tančili, ale také hráli různé hry, což se nám moc líbilo. Také jsme stihli ozdobit šneka na výzdobu do Europarku. A ještě jsme udělali další projekt k Recyklohraní. A už se těšíme na březen a na jaro, které s ním přijde.

BŘEZEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku března jsme si povídali o předjaří. Poznávali jsme první jarní kytičky, které jsme také vyráběli a kreslili. Naučili jsme se nové jarní písničky a básničky.  Dále jsme se seznamovali s tím, jak klíčí semínka a jak se o ně musíme starat, aby nám z nich něco vyrostlo. Poslechli jsme si pohádku o tom jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. Na naší zahrádce jsme Vítali jaro – plnili jsme úkoly a vyhráli jsme za to semínka, která jsme si zasadili. Pak jsme si povídali o zvířátkách a jejich mláďátkách. Poznali jsme zvířátka domácí, hospodářská i exotická. Pak už se blížili Velikonoce – dělali jsme dárečky pro rodiče, zaseli jsme si osení a měli jsme barevný týden. Naučili jsme se spoustu nových básniček a písniček. A také nás stihlo navštívit divadlo – „Doktorská pohádka.“

DUBEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

V dubnu jsme si povídali o živé a neživé přírodě. Co do ní patří. K tomuto tématu se nám hodil i úkol do Recyklohraní – povídání o včelkách. Také jsme si povídali o barvičkách – že vlastně vše okolo nás má nějakou barvu. Zkoušeli jsme také různě barvičky míchat. Pak nás čekalo téma – „Co se, z čeho vyrábí“, tedy materiály. K tomu patřilo i třídění odpadu. Navštívili jsme na multifunkčním hřišti akci Den Země, která se nám k tématu velmi hodila. Na konci měsíce jsme si udělali čarodějnický rej. Vymýšleli jsme si čarodějnická jména a zaklínadla. Létali jsme na koštěti a vyráběli kouzelné lektvary. Také jsme si udělali malý výlet do ZOO parku do Nehvizd. Hodně jsme pracovali s interaktivní tabulí.

KVĚTEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Hned na začátku měsíce jsme se naučily básničku pro maminky k jejich svátku a také jsme pro ně vyrobily malý dáreček. Poznávali jsme, jak to vypadá na zahradě na jaře a poznávali jsme jarní kytičky – vytleskávali jsme jejich jména podle počtu slabik. Vyráběli jsme i včelku a dělali různé pracovní listy. Potom jsme si povídali o naší rodině. Kdo do ní patří, jak se jmenuje maminka a tatínek a sourozenec – ne všichni jsme ale věděli, jak se naše maminka a tatínek jmenují. Povídali jsme si i o domečku, ve kterém bydlíme. Pak jsme poznávali zemi, ve které žijeme. Už víme, že se jmenuje Česká republika, jak se jmenuje naše hlavní město, jaké jsou dvě největší řeky – Vltava, Labe, že máme spoustu hor, jezer, rybníků, lesů a že nemáme žádné moře. Řekli jsme si také, kdo je pan prezident, jak vypadá naše vlajka, kterou jsme si i vyrobili, že máme státní hymnu, státní znak a co jsou korunovační klenoty. Pověděli jsme si, že naše republika má 4 sousedy, a kteří to jsou. Také jsme si poslechli pověst o Praotci Čechovi a Karlu IV. V měsíci květnu nám program naší MŠ nabídl mnoho zážitků. S dětmi jsme se vydali na celodenní výlet do Klánovického lesa. Děti musely po cestě společně plnit úkoly a dodržovat pravidla slušného chování v přírodě a velmi se jim to dařilo. Další vydařenou akcí měsíce bylo „Šmoulí odpoledne“. Děti si s pomocí paní učitelek a našich kuchařek upekli perníčky ve tvaru Šmoulů a odpoledne si je pak mohly nazdobit, vyrobit si květinku, kouzelný lektvar, nebo zatloukat hřebíky. Na návštěvu k nám přišla i nevidomá paní s pejskem z organizace Beluška a pěkně povídala dětem, jak se žije lidem se zrakovým postižením. Děti si mohly vyzkoušet slepeckou hůl, různé druhy brýlí a ohmatat Braillovo písmo. Další návštěva zavítala na školní zahradu a přivezla s sebou obří bublifuky, děti vytvářely obrovské bubliny, vyzkoušely si žonglování a tanec s obručemi, jako dárek dostal každý svůj vytvarovaný balónek. oslavili jsme Den dětí zábavným dopolednem na naší zahradě.

ČERVEN V ČERVENÉ TŘÍDĚ

Na začátku června jsme se šli na Blatov povozit na koních ke dni dětí. Dále nás čekal výlet na Tvrz Hummer, kde jsme za krásného počasí plnili různé úkoly, hádali jsme hudební hádanky, shlédli kejklířské vystoupení, kdo měl odvahu, tak se svezl terénním autem, a nakonec jsme si i zatancovali Mini disko. Podívali jsme se na divadélko ke příležitosti pasování předškoláků. Také jsme si zajeli do divadla Gong na představení „Dobrodružství kocoura Modroočka“, které se nám velmi líbilo. Povídali jsme si o knížkách, jaké známe, co s nimi nesmíme dělat atd., Také jsme si vyprávěli různé pohádky. Ke konci roku pro nás školáci ze základní školy připravili sportovní dopoledne, což nás také velmi bavilo. Pak už jsme se jen těšili, až nám začnou prázdniny.

KARNEVAL A HUDEBNÍ NÁSTROJE

PROJEKT VODA