Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2022- Usnesení RMČ86/1289/21

1.MŠ Čentická              
Schválený rozpočtet na rok 2022 – RMČ86/1289/21              
(v Kč)              
               
IČO 49371665 SU AU Od Pa      
TEXT xxx xx xx xx Schválený rozpočet na rok 2021 Očekávané plnění ke konci roku 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
Náklady              
knihy, učební pomůcky a tisk 501 0310 31 11 40 000,00 40 000,00 40 000,00
potraviny 501 0320 31 11 270 000,00 270 000,00 230 000,00
DDHM (pod hranici) 501 0330 31 11 10 000,00 10 000,00 10 000,00
spotřeba materiálu (ostatní) 501 0360 31 11 130 000,00 130 000,00 160 000,00
Spotřeba materiálu celkem 501       450 000,00 450 000,00 440 000,00
elektřina 502 0300 31 11 80 000,00 80 000,00 90 000,00
plyn 502 0310 31 11 80 000,00 80 000,00 90 000,00
voda 502 0320 31 11 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Spotřeba energie celkem 502       200 000,00 200 000,00 220 000,00
opravy a udržování 511 0310 31 11 130 000,00 130 000,00 130 000,00
cestovné 512 0300 31 11 3 000,00 3 000,00 1 000,00
bankovní poplatky 518 0320 31 11 13 000,00 13 000,00 13 000,00
ostatní služby 518 0340 31 11 50 000,00 50 000,00 63 300,00
služby telekomunikační 518 0341 31 11 22 000,00 22 000,00 22 000,00
poštovné 518 0342 31 11 3 000,00 3 000,00 2 000,00
služby zpracování dat 518 0343 31 11 132 000,00 132 000,00 132 000,00
stravování dodavatelsky 518 344 31 11 235 000,00 235 000,00 305 000,00
revize 518 0345 31 11 30 000,00 30 000,00 30 000,00
údržba SW, HW 518 0346 31 11 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Služby celkem 518       515 000,00 515 000,00 597 300,00
náhrada za DPN 521 0340     4 800,00 4 800,00 3 000,00
úraz.pojištění děti KOO 525 0320     9 000,00 9 000,00 9 000,00
zákonné sociální náklady (ZŠ) 527 0320 31 11 33 000,00 33 000,00 33 000,00
školení a vzdělávání 527 0390 31 11 22 000,00 22 000,00 15 000,00
ochranné pomůcky, oděvy 527 0380 31 11 15 000,00 15 000,00 15 000,00
zákonné sociální náklady 527       70 000,00 70 000,00 63 000,00
odpisy 551 0300 31 11 40 000,00 40 000,00 90 500,00
DDHM 558 0500 31 11 110 000,00 110 000,00 110 000,00
ostatní náklady     31 11      
Náklady celkem         1 531 800,00 1 531 800,00 1 663 800,00
               
Výnosy              
stravné 602 0300 31 11 470 000,00 470 000,00 500 000,00
školné 602 0310 31 11 260 000,00 260 000,00 302 000,00
pronájmy 603 0017          
úroky 662 0300 31 11 1 800,00 1 800,00 1 800,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat. 672 0500 31 11 800 000,00 800 000,00 860 000,00
účelové dotace MŠMT 672 0300 31 11      
Výnosy celkem         1 531 800,00 1 531 800,00 1 663 800,00
Výsledek hospodaření              
               
V Praze dne 4. 10. 2021           schálila: Kuprová Helena

Schválený střednědobý výhled - RMČ86/1290/21

1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy
Schválený střednědobý výhled – RMČ86/1290/21
2023 2024 2025
Výnosy celkem 7 990 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00
příspěvek zřizovatele 880 000,00 900 000,00 900 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů 5 800 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
zúčtování 403 do výnosů
zapojení fondů do výnosů 10 000,00 10 000,00 10 000,00
ostatní výnosy 1 300 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Náklady celkem 7 990 000,00 8 400 000,00 8 400 000,00
osobní náklady 4 500 000,00 4 700 000,00 4 700 000,00
odpisy 90 000,00 100 000,00 100 000,00
ostatní náklady 3 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
Praha 1.11.2021
Kuprová Helena, ředitelka MŠ