Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2021- Usnesení RMČ56/0834/20

IČO 49371665 SU AU Od Pa
TEXT xxx xx xx xx Schválený rozpočet na rok 2020 Očekávané plnění ke konci roku 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
Náklady
knihy, učební pomůcky a tisk 501 0310 31 11 65,000.00 65,000.00  40,000.00
potraviny 501 0320 31 11 270,000.00 270,000.00  270,000.00
DDHM (pod hranici) 501 0330 31 11 16,000.00 16,000.00  10,000.00
prádlo, oděv, obuv 501 0340 31 11 5,000.00 5,000.00
spotřeba materiálu (ostatní) 501 0360 31 11 130,000.00 130,000.00  130,000.00
Spotřeba materiálu celkem 501 486,000.00 486,000.00  450,000.00
elektřina 502 0300 31 11 80,000.00 80,000.00  80,000.00
plyn 502 0310 31 11 85,000.00 85,000.00  80,000.00
voda 502 0320 31 11 40,000.00 40,000.00  40,000.00
Spotřeba energie celkem 502 205,000.00 205,000.00  200,000.00
opravy a udržování 511 0310 31 11 180,000.00 180,000.00  130,000.00
cestovné 512 0300 31 11 5,000.00 5,000.00  3,000.00
školení a vzdělávání 518 0300 31 11 20,000.00 20,000.00
bankovní poplatky 518 0320 31 11 13,000.00 13,000.00  13,000.00
ostatní služby 518 0340 31 11 39,000.00 39,000.00  50,000.00
služby telekomunikační 518 0341 31 11 20,000.00 20,000.00  22,000.00
poštovné 518 0342 31 11 5,000.00 5,000.00  3,000.00
služby zpracování dat 518 0343 31 11 95,000.00 95,000.00  132,000.00
stravování dodavatelsky 518 0344 31 11 235,000.00 235,000.00  235,000.00
revize 518 0345 31 11 60,000.00 60,000.00  30,000.00
údržba SW, HW 518 0346 31 11 10,000.00 10,000.00  30,000.00
Služby celkem 518 497,000.00 497,000.00  515,000.00
náhrada za DPN 521 0340 31 11 3,000.00 3,000.00  4,800.00
úraz.pojištění dětí KOO 525 0320 31 11 9,000.00 9,000.00  9,000.00
zákonné sociální  (ZŠ) 527 0320 31 11 10,000.00 10,000.00  33,000.00
školení a vzdělávání 527 0390 31 11  22,000.00
ochranné pomúcky, oděvy 527 0380 31 11  15,000.00
zákonné sociální náklady 527 10,000.00 10,000.00  70,000.00
odpisy 551 0300 31 11 40,000.00 40,000.00  40,000.00
DDHM 558 0500 31 11 63,000.00 63,000.00  110,000.00
ostatní náklady 31 11 5,000.00 5,000.00
Náklady celkem 1,503,000.00 1,503,000.00  1,531,800.00
Výnosy
stravné 602 0300 31 11 470,000.00 470,000.00  470,000.00
školné 602 0310 31 11 230,000.00 230,000.00  260,000.00
pronájmy 603 0017
úroky 662 0300 31 11 3,000.00 3,000.00  1,800.00
provozní přísp.a dot.od zřizovat. 672 0500 31 11 800,000.00 800,000.00  800,000.00
účelové dotace MŠMT 672 0300 31 11
Výnosy celkem 1,503,000.00 1,503,000.00  1,531,800.00
Výsledek hospodaření

Praha 31.12.2020

Schválila: Kuprová Hela

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 – Usnesení RMČ56/0835/20

2022 2023 2024
Výnosy celkem 5 345 000,00 6 220 000,00 7 110 000,00
příspěvek zřizovatele 860 000,00 860 000,00 900 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů 3 776 000,00 4 650 000,00 5 500 000,00
zúčtování 403 do výnosů
zapojení fondů do výnosů 9 000,00 10 000,00 10 000,00
ostatní výnosy 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Náklady celkem 5 345 000,00 6 220 000,00 7 110 000,00
osobní náklady 2 754 000,00 2 930 000,00 4 000 000,00
odpisy 60 000,00 50 000,00 100 000,00
ostatní náklady 2 531 000,00 3 240 000,00 3 010 000,00

V Praze dne 31. 12. 2020

Kuprová Helena, ředitelka 1. MŠ