Školní vzdělavací program

Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám príma.“

Charakteristika vzdělávacího programu

Filozofie MŠ– každé dítě je jiné a proto potřebuje tvořit jeden harmonický kamarádský celek se všemi okolo.
Mít jistotu a spolehnout se na pomoc kamaráda i učitelky.
Jednotlivé oblasti jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří.

Cílem našeho výchovného působení je harmonická osobnost každého jednotlivého dítěte, kompetentní, způsobilá, schopna, aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém v rodině, ve škole) a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají, které při odchodu z mateřské školy:

„je osobností, která se ve světě neztratí !!!“

 

„ČERVENÝ PODZIM I JABLÍČKO – NESCHOVÁVEJ SE BARVIČKO“

Charakteristika integrovaného bloku – podzim:

V tomto období se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkami, novými hračkami i kamarády a ostatními zaměstnanci školy. Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme společně pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku. Povídáme si o svých prázdninových zážitcích, sledujeme přírodu v období babího léta. Naše školka má k přírodě velmi blízko – zahrada, les. Společně se snažíme o ochranu živé i neživé přírody, využíváme přírodních materiálů k dalším činnostem. Své základní poznatky o přírodě, dění na zahrádkách, v sadech a na polích dále upevňujeme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se též na význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Povídáme si o lese, jeho obyvatelích, přípravě na zimu. Učíme se vnímat přírodu všemi smysly, vytváříme si k ní pozitivní postoj, hrajeme si s barvami podzimu. Věnujeme se podzimním radovánkám, svátkům a činnostem spojeným s tímto ročním období.

 

„MODRÁ ZIMA – MÁME PRÁCI, AŤ TU STOJÍ SNĚHULÁCI“

Charakteristika integrovaného bloku – zima:

V adventním čase se zaměříme na vánoční tradice a zvyky, historii Vánoc. Vytváříme mikulášské a vánoční dekorace, připravujeme besídku a posezení pro rodiče. Přiblížíme si charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Seznamujeme se s tradicí svátku Tří králů. Nezapomeneme na volně žijící zvířata a jejich obživu během zimního období. Připravujeme se na masopustní rej a veselí. Poznáváme různé profese.

„JARO V ZELENÉM KABÁTKU – UŽ SE TĚŠÍME NA ZAHRÁDKU“

Charakteristika integrovaného bloku – jaro:

V tomto období budeme poznávat jarní přírodu, proměníme se na opravdové zahradníky a
poznáme zvířata a jejich mláďata. Společně oslavíme svátky jara, spálíme vlastnoručně vyrobené čarodějnice, dozvíme se mnoho zajímavého na akcích ke Dni Země a s rodiči si pohrajeme na setkání ke Dni matek. Na výletech poznáme nejen naše hlavní město, ale i další místa naší vlasti. Společně se školáky se těšíme na zápis do ZŠ.

 

„ŽLUTÉ LÉTO – VODA, SLUNCE, CHYTÍME SI V ŘECE SUMCE“

Charakteristika integrovaného bloku – léto:

Blížící se konec školního roku prožijeme v duchu zábav, radosti a her. Společně oslavíme Den všech dětí, povídáme si o naší planetě Zemi, o životě na ní a seznámíme se i s jinými kulturami. Uskutečňujeme plánované výlety. Se školáky se rozloučíme na velké zahradní párty. Většinu času trávíme venku. Letní období nám umožňuje přenášet spoustu činností také do přírody. Rozvíjíme fyzickou zdatnost, vytrvalost, užíváme si spontánních her a činností na zahradě i ve třídě. Opakujeme si, co vše již umíme. Společně se těšíme na prázdniny a dovolenou s rodiči.