Modrá třída

Počet dětí: 25
Věk dětí: 4-5 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Renata Buřičová
Třídní učitelka
Jana Podaná
Třídní učitelka

Modrá třída s hernou

Září v modré třídě

V průběhu celého září jsme se seznamovali se školkou a s kamarády ve třídě. Procvičovali jsme jména kamarádů a znalost značky různými hrami. Povídali jsme si o rodině, kdo do rodiny patří a jak se jmenují členové rodiny. Začátek měsíce se neobešel bez slziček a stýskání, ale postupně se vše zlepšuje. Děti nejraději cvičí při hudbě a hrají pohybové hry. Také jsme se již naučili několik písniček a básniček . Zkoušíme dechová cvičení a rytmizaci. Prověřujeme znalost barev . Hned druhý týden jsme si vyzkoušeli procházku na školní hřiště, kde se konal Den zdraví. Všichni jsme si vyzkoušeli co víme o lidském těle, zkusili si znakovou řeč, třídili jsme odpad a prohlédli si a pohladili různá zvířátka. Také jsme s podzimní vílou přivítali podzim, kdy jme v průběhu celého dopoledne plnili různé úkoly a získali i malou sladkou odměnu. Poslední týden jsme se seznámili s legendou sv. Václava. Na závěr, bychom velice poprosili rodiče o spolupráci. Většina dětí má velké problémy s oblékáním,  s obouváním  i se svlékáním a vzhledem k počasí bychom to potřebovali natrénovat .

Měsíc říjen v modré třídě

V říjnu jsme se seznamovali a procvičovali znalosti , o tom co roste na podzim na zahradě, co se pěstuje na poli a co víme o lese. Začali jsme ovocem a to i exotickým, dále zeleninou a polními plodinami. Ovoce a zeleninu jsme ochutnávali ,dělali jsme si saláty a určovali jsme barvy a chutě . Navštívili jsme výstavu zahrádkářů a prohlédli si exponáty i výtvarná díla . Zaujalo nás lisování jablíček. Vyrazili jsme autobusem na výlet do křivoklátských lesů, který se velice vyvedl i díky krásnému počasí. Vyrobili jsme si obrázky podzimního lesa a z kaštanů veselé ježky. Na kaštanech jsme procvičovali počítání, přidávání a ubírání a také jsme s nimi cvičili. Naučili jsme se několik básniček a písniček. Velice se nám líbilo divadlo s veselými písničkami. Užili jsme si dopolední program s Asíkem, při kterém jsme ježkovi a žábě pomáhali s tříděním odpadu . Také jsme plnili další úkoly se SOKOLEM. Prohlédli a vyzkoušeli jsme si vojenskou techniku a auta na místní výstavě. Na závěr měsíce jsme prožili příjemné odpoledne při dlabání dýní ,za které děkujeme maminkám ze spolku rodičů. Také děkujeme rodičům za spolupráci ,díky které se nám již hodně kamarádů polepšilo v oblékání.

Listopad v modré třídě

Tento měsíc jsme zahájili výrobou draků, povídáním o podzimním počasí a přivítali jsme sv. Martina plněním různých úkolů, které byly na motivy legendy o sv. Martinovi. Procvičovali jsme znalosti o zdraví a o lidském těle. Hráli jsme hry na procvičení všech lidských smyslů a pracovali jsme na interaktivní tabuli. K tomuto tématu nás velice potěšila beseda s maminkou lékařkou, která nám přiblížila práci lékařů. Velice zajímavý byl naučný program o sovách, při kterém jsme měli možnost seznámit se s různými druhy sov a mohli jsme si je i pohladit. Velice se vydařil lampionový průvod do strašidelného lesa, který pro rodiče s dětmi krásně připravil spolek rodičů. Během celého měsíce jsme cvičili, zpívali a pracovali na pracovních listech. Na konci měsíce jsme zahájili ADVENT výrobou adventního věnce, cukroví a ozdob a seznámili se hravou formou s různými vánočními zvyky.

Prosinec v modré třídě

Tento krásný měsíc jsme zahájili adventním projektovým dopolednem . Seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky a též jsme si vyzkoušeli jak se připravovali na vánoce v dřívějších dobách. Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, a protože nás mohl pochválit nadělil nám i nějaké dobroty. Vyzdobili jsme si třídu malovanými čerty a vyrobenými andílky , a každý den jsme s radostí vybírali dárečky z adventního kalendáře .Pečlivě jsme si připravovali dárečky a přáníčka pro rodiče . S rodiči jsme strávili krásné odpoledne při výrobě ozdob na stromeček a společně jsme stromeček ozdobili a zazpívali a zarecitovali vánoční písničky. Moc se nám líbila vánoční pohádka, se kterou k nám přijelo divadlo .Velice jsme si užili sněhové nadílky , díky které jsme se vyřádili na naší zahradě. Ježíšek nám do třídy nadělil mnoho krásných stavebnic a hraček. Tento měsíc jsme zakončili výletem, kdy jsme při plavbě parníkem pozorovali památky Prahy a za poslechu koled ochutnávali vánoční cukroví. Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Leden v modré třídě

Na začátku ledna jsme zavzpomínali na vánoční nadílku. Poslechli jsme si legendu o Třech králích a vyrobili jsme si je. Naučili jsme se písničku, při které jsme si zkusili tříkrálový průvod po třídě. Dále jsme procvičovali roční období a zaměřili se na zimu. Pomocí písniček, básniček a her jsme přivolávali sníh, což se nám podařilo, takže jsme mohli na naší zahradě stavět sněhuláky, koulovat se, jezdit z kopce na lopatách a dělat pokusy se sněhem. Také jsme si zahráli na sportovce a zkoušeli napodobovat zimní sporty. Povídali jsme si o tom, co který sportovec ke svému sportu potřebuje. Využívali jsme úkoly na interaktivní tabuli i na pracovních listech a v průběhu celého  měsíce se zdokonalovali ve znalosti geometrických tvarů, počítání, procvičování velikostí a určování hlásky na začátku slova. Potěšilo nás divadlo, které nám zahrálo pohádku o medvídkovi. Nyní už se těšíme co si pro nás nachystal měsíc únor.

SNĚHOVÉ VLOČKY