Modrá třída

Počet dětí: 24
Věk dětí: 4-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Renata Buřičová
Třídní učitelka
Jana Podaná
Třídní učitelka

Modrá třída s hernou

Září v modré třídě

Po prázdninách jsme v modré třídě přivítali mnoho nových kamarádů. Někteří měli z počátku problém s adaptací, převážně při příchodu do třídy při odloučení od rodičů plakali. To se zlepšilo během pár dní . Navzájem jsme se začali poznávat a při různých hrách si procvičovali jména a značky. Povídali jsme si o rodině, jak se jmenují členové rodiny a jak rodina funguje. Společně jsme vymýšleli pravidla, která zkoušíme dodržovat, aby nám společně ve třídě bylo dobře. Naučili jsme se již několik písniček s kytarou a zahráli si na muzikanty za doprovodu kláves. Všichni mají velice rádi básničky s pohybem a velice rádi cvičí a hrají pohybové hry. Zkusili jsme si kresbu tužkou i pastelkami a malovali štětcem. Zjistili jsme že hodně kamarádů drží špatně tužku i štětec, proto se na to v příštích měsících musíme zaměřit. Vyráběli jsme koláž na výstavu ovoce a zeleniny na kterou se půjdeme v říjnu podívat. Užili jsme si divadlo o trpaslících, při kterém jsme si i zazpívali. Také jsme se byli podívat na hřišti, kde probíhal den zdraví. Celé dopoledne jsme měli možnost prohlédnout si i pohladit různá zvířata a dovědět se o nich různé zajímavosti. Vyzkoušeli jsme si znakovou řeč a pomůcky pro nevidomé a neslyšící. Při první technické universitě si naši předškoláci zahráli na stavitele. Měli jsme možnost pozorovat výcvik dravých ptáků. Rozloučili jsme se s létem hrou ,kde jsme vyznačenou cestou lesem hledali a plnili úkoly, kdy jsme po splnění všech úkolů našli na naší zahradě tři klíče ke kouzelné truhličce s podzimem. Na závěr měsíce jsme si zařádili u písniček s Inkou při Jablíčkohraní.

 

Říjen v modré třídě

Na začátku října jsme se seznamovali s ovocem , které roste u nás i v jiných zemích. Udělali jsme si výstavku doneseného ovoce z domova . Ovoce jsme prohlíželi jaký má tvar, barvu a očichávali jak voní. Nakonec jsme si ho společně pokrájeli a hádali co po chuti poznáme. Vyrobili jsme si ovocný salát a pro kamarády z ostatních tříd ovocný špíz. Na konci týdne jsme se podívali k místním zahrádkářům, kde jsme měli možnost si prohlédnout výstavu ovoce a zeleniny. Posledních čtrnáct dní jsme se zaměřili na znalosti o lese. Poznávali jsme stromy a keře na procházce i na obrázcích. Poznávali jsme houby , abychom věděli, které jsou jedlé, a které jedovaté. Za celý měsíc jsme se naučili několik básniček a písniček. Malovali jsme a vyráběli z přírodnin a modelíny. Též jsme procvičovali znalost hlásky na začátku slova a procvičovali grafomotoriku. Velice nás pobavilo divadlo Ptačí cirkus. S pomocí tatínka Anetky jsme mohli na naší zahradě zasadit ovocné stromy a keře. Užili jsme si společně s rodiči dlabání dýní a výrobu lucerniček, které nám připravil spolek rodičů. Je škoda , že v tomto měsíci bylo hodně kamarádů nemocných.

Listopad v modré třídě

V listopadu jsme se seznámili s koloběhem vody a s počasím na podzim. Větší část měsíce jsme věnovali lidskému tělu. Poznávali jsme části těla , které jsou vidět a rozšiřovali si znalosti o vnitřních orgánech. Povídali jsme si o tom jak některé orgány fungují a jaký mají pro nás význam. Seznamovali jsme se se zdravou výživou, hygienou a s otužováním. Využili jsme program na interaktivní tabuli ,kde jsme si vyzkoušeli zda známe předměty, které se běžně v domácnosti vyskytují, ale jsou určeny k používání pouze dospělým a pro děti jsou nebezpečné. V průběhu měsíce jsme procvičovali používání přídavných jmen,opakovali barvy a jejich odstíny, určovali geometrické tvary a tyto znalosti procvičovali na pracovních listech. Velice nás potěšil pan Papoušek , který nám přivezl ukázat papoušky Ara a o kterých nám pověděl mnoho zajímavostí a na závěr se každý kdo chtěl mohl s papouškem vyfotografovat. Na konci měsíce se nám velice hodil program šifra mistra Braila, který nám přiblížil život nevidomých, Vyzkoušeli jsme si některé pomůcky , které jim pomáhají a viděli jsme jak jim dokáže pomáhat cvičený pes. Také jsme se dověděli jak se máme zachovat pokud takového člověka potkáme a chceme mu pomoct. Samozřejmě jsme pokračovali ve cvičení s opičkou Haničkou a plnili další úkoly. Nyní už se pilně připravujeme a těšíme na vánoce.

Prosinec v modré třídě

Na začátku prosince jsme si připravovali básničky a písničku pro Mikuláše. Vyrobili jsme si papírové peklo s mnoha čerty i s pekelnými kotli. Na čertíky jsme si zahráli. Po návštěvě Mikuláše, který k nám přišel v doprovodu čerta i anděla jsme si namalovali andílky. Pečlivě jsme se začali připravovat na Vánoce. Proběhla vánoční dílnička ve spolupráci spolku rodičů. Užili jsme si pěkné divadelní představení, a nachystali dárečky pro rodiče. Věnovali jsme se vánočním zvykům a tradicím a zpívali vánoční písničky a koledy. Dočkali jsme se i nadílky pod stromečkem ve třídě, kde nám Ježíšek nadělil mnoho pěkných her, stavebnic a učebních pomůcek. Velice se nám líbilo na výletě na statku v Třebízi. Poznali jsme, jak slavili Vánoce naši prarodiče a mnoho zvyků, které už neznáme. Byli jsme se podívat na prodej kaprů, a dokonce jsme si je mohli i pohladit. Nyní už počítáme poslední dny na našem adventním kalendáři a všichni se těšíme na vánoční pohodu v kruhu rodiny. Přejeme vám všem krásné a pohodové vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v Novém Roce.

Leden v modré třídě

První týden jsme si zavzpomínali na vánoce a povídali si o Třech králích a zvycích s nimi spojenými. Naučili jsme se písničku, procvičovali písmenka a řešili bludiště. Poslechli jsme si pohádku o Třech králích a vyrobili jsme si na toto téma hru a zahráli si ji. Další dny jsme se věnovali zimě a zimním sportům. Procvičovali jsme grafomotoriku ,geometrické tvary, pravou a levou stranu a dělali různé pokusy. Vyrobili jsme si zimní obrázky na výzdobu třídy a také kluziště z papíru , pro krasobruslaře a hokejisty. Přesto že nám počasí nepřálo, uspořádali jsme na naší zahradě zimní olympiádu, při které jsme ve dvou týmech soutěžili o medaile, které jsme si nakonec všichni zasloužili. Také nás navštívili dva pejskové , kteří nám předvedli co umí a co je to vlastně canisterapie. Na konci měsíce jsme si povídali o ptáčcích a zvířatech v zimě. Jak jim můžeme pomáhat , když je sníh a mráz . Jeden den nám naštěstí nasněžilo a tak jsme si zahráli na stopaře a zjistili jsme co všechno nám běhá po zahradě. Nyní už se těšíme na únor a doufáme že nám přinese ještě sníh ,abychom si ho pořádně užili.

Měsíc únor v modré třídě

V únoru jsme se zaměřili na poznávání hudebních nástrojů . Poslouchali jsme jak který nástroj zní a naučili jsme se je rozeznávat podle toho jak se na ně hraje . Zahráli jsme si na muzikanty a zazpívali si písničku Já jsem muzikant . K tomuto tématu jsme měli hudební program, ve kterém jsme se pohádkovou formou seznámili s dalšími hudebními nástroji a na závěr si je mohli i osahat a prohlédnout zblízka . Dále jsme si povídali o povoláních, seznámili jsme se s tím co kdo potřebuje ke své práci. Opakovali jsme písničky , ve kterých se zpívá o povoláních . Namalovali jsme si kuchaře a na několika pracovních listech procvičili grafomotoriku, pravou a levou stranu a vyhledávali jsme rozdíly . Na exkurzi u místních hasičů jsme si mohli prohlédnout jak auta tak i hasičské vybavení při pěkném výkladu o práci hasičů . Hned další den jsme si zážitek namalovali a obrázky se opravdu povedly . Navázali jsme na téma dopravní prostředky a procvičovali poznávání dopravních prostředků podle toho kde se pohybují . Využili jsme naučných programů na interaktivní tabuli a naučili se jak se bezpečně chovat na ulici . Procvičili jsme si skládání, které nám ještě dělá potíže a zvládli jsme si poskládat parník . Nyní pracujeme na motýlovi ,který bude na jaře na výstavě, které se účastníme a těšíme se že se přijdete podívat.

Březen v modré třídě

V tomto měsíci nás potěšilo sluníčko, mohli jsme pobývat dlouho venku a pozorovat probouzející se přírodu. Začali jsme úpravou hrabaliště a setím semínek květin. Bohužel se nám nevyhnul Omikron, kterým jsme si téměř všichni prošli. Přesto jsme zvládli s pomocí vlastnoručně vyrobené MORANY vyhnat zimu a po ní přivítat jaro s pomocí víly Jarněnky. Na školní zahradě jsme si užili spoustu legrace při plnění úkolů a našli jsme i její poklad, který ukrýval semínka kytiček. Vydařil se i masopustní karneval, po kterém nás pobavila Ingrid ve své bublinkové šou. Také jsme si vyzkoušeli klíčení různých semínek a pozorovali, jak která rostou a těšíme se, jak si je zasadíme do záhonků na zahradě. Závěr měsíce patřil koloběhu vody. Seznamovali jsme se s různými druhy a podobami vody, proč je voda důležitá a proč s ní nesmíme plýtvat. Během celého měsíce jsme cvičili, hráli pohybové hry, zpívali a učili se básničky. Pracovali jsme s pracovními sešity a procvičovali znalosti na pracovních listech. Jeden týden strávili kamarádi na odpoledním lyžařském kurzu v Chotouni, ze kterého jezdili všichni nadšení. Nyní se již všichni s radostí připravujeme na Velikonoce.

Duben v modré třídě

V dubnu byla velká nemocnost , a to jak dětí tak pedagogů. Třídy modrá a žlutá se velmi často spojovaly, aby bylo možné zajistit provoz pro zdravé děti. Přesto se všichni pečlivě připravovali na velikonoce. Vyráběli velikonoční kraslice, ozdobné závěsy a seznamovali se s velikonočními zvyky a tradicemi. Všem se velice líbilo divadelní představení o velikonoční lišce. V průběhu celého měsíce jsme se věnovali zvířatům , a to jak domácím ,hospodářským ,volně žijícím a exotickým. Společně jsme vyrobili obrázek na téma lidové písničky Pásla ovečky ,která bude na výstavě . Také si každý své oblíbené zvířátko namaloval. Podívali jsme se na program , který byl uspořádán na hřišti ke DNI ZEMĚ. Několikrát jsme byli na procházce v lese ,kde jsme pozorovali zvířátka. Také jsme pracovali na naší zahradě,rozváželi zeminu a vyrovnávali terén a sázeli vypěstované květiny a dýně. Na konci měsíce jsme si užili rej čarodějnic a nyní už se těšíme na společné zážitky v květnu.

Květináč plný hub