Modrá třída

Počet dětí: 25
Věk dětí: 4-5 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Renata Buřičová
Třídní učitelka
Jana Podaná
Třídní učitelka

Modrá třída s hernou

Září v modré třídě

V průběhu celého září jsme se seznamovali se školkou a s kamarády ve třídě. Procvičovali jsme jména kamarádů a znalost značky různými hrami. Povídali jsme si o rodině, kdo do rodiny patří a jak se jmenují členové rodiny. Začátek měsíce se neobešel bez slziček a stýskání, ale postupně se vše zlepšuje. Děti nejraději cvičí při hudbě a hrají pohybové hry. Také jsme se již naučili několik písniček a básniček . Zkoušíme dechová cvičení a rytmizaci. Prověřujeme znalost barev . Hned druhý týden jsme si vyzkoušeli procházku na školní hřiště, kde se konal Den zdraví. Všichni jsme si vyzkoušeli co víme o lidském těle, zkusili si znakovou řeč, třídili jsme odpad a prohlédli si a pohladili různá zvířátka. Také jsme s podzimní vílou přivítali podzim, kdy jme v průběhu celého dopoledne plnili různé úkoly a získali i malou sladkou odměnu. Poslední týden jsme se seznámili s legendou sv. Václava. Na závěr, bychom velice poprosili rodiče o spolupráci. Většina dětí má velké problémy s oblékáním,  s obouváním  i se svlékáním a vzhledem k počasí bychom to potřebovali natrénovat .