Modrá třída

Počet dětí: 25
Věk dětí: 4-5 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Renata Buřičová
Třídní učitelka
Jana Podaná
Třídní učitelka

Modrá třída s hernou

Září v modré třídě

V průběhu celého září jsme se seznamovali se školkou a s kamarády ve třídě. Procvičovali jsme jména kamarádů a znalost značky různými hrami. Povídali jsme si o rodině, kdo do rodiny patří a jak se jmenují členové rodiny. Začátek měsíce se neobešel bez slziček a stýskání, ale postupně se vše zlepšuje. Děti nejraději cvičí při hudbě a hrají pohybové hry. Také jsme se již naučili několik písniček a básniček . Zkoušíme dechová cvičení a rytmizaci. Prověřujeme znalost barev . Hned druhý týden jsme si vyzkoušeli procházku na školní hřiště, kde se konal Den zdraví. Všichni jsme si vyzkoušeli co víme o lidském těle, zkusili si znakovou řeč, třídili jsme odpad a prohlédli si a pohladili různá zvířátka. Také jsme s podzimní vílou přivítali podzim, kdy jme v průběhu celého dopoledne plnili různé úkoly a získali i malou sladkou odměnu. Poslední týden jsme se seznámili s legendou sv. Václava. Na závěr, bychom velice poprosili rodiče o spolupráci. Většina dětí má velké problémy s oblékáním,  s obouváním  i se svlékáním a vzhledem k počasí bychom to potřebovali natrénovat .

Měsíc říjen v modré třídě

V říjnu jsme se seznamovali a procvičovali znalosti , o tom co roste na podzim na zahradě, co se pěstuje na poli a co víme o lese. Začali jsme ovocem a to i exotickým, dále zeleninou a polními plodinami. Ovoce a zeleninu jsme ochutnávali ,dělali jsme si saláty a určovali jsme barvy a chutě . Navštívili jsme výstavu zahrádkářů a prohlédli si exponáty i výtvarná díla . Zaujalo nás lisování jablíček. Vyrazili jsme autobusem na výlet do křivoklátských lesů, který se velice vyvedl i díky krásnému počasí. Vyrobili jsme si obrázky podzimního lesa a z kaštanů veselé ježky. Na kaštanech jsme procvičovali počítání, přidávání a ubírání a také jsme s nimi cvičili. Naučili jsme se několik básniček a písniček. Velice se nám líbilo divadlo s veselými písničkami. Užili jsme si dopolední program s Asíkem, při kterém jsme ježkovi a žábě pomáhali s tříděním odpadu . Také jsme plnili další úkoly se SOKOLEM. Prohlédli a vyzkoušeli jsme si vojenskou techniku a auta na místní výstavě. Na závěr měsíce jsme prožili příjemné odpoledne při dlabání dýní ,za které děkujeme maminkám ze spolku rodičů. Také děkujeme rodičům za spolupráci ,díky které se nám již hodně kamarádů polepšilo v oblékání.

Listopad v modré třídě

Tento měsíc jsme zahájili výrobou draků, povídáním o podzimním počasí a přivítali jsme sv. Martina plněním různých úkolů, které byly na motivy legendy o sv. Martinovi. Procvičovali jsme znalosti o zdraví a o lidském těle. Hráli jsme hry na procvičení všech lidských smyslů a pracovali jsme na interaktivní tabuli. K tomuto tématu nás velice potěšila beseda s maminkou lékařkou, která nám přiblížila práci lékařů. Velice zajímavý byl naučný program o sovách, při kterém jsme měli možnost seznámit se s různými druhy sov a mohli jsme si je i pohladit. Velice se vydařil lampionový průvod do strašidelného lesa, který pro rodiče s dětmi krásně připravil spolek rodičů. Během celého měsíce jsme cvičili, zpívali a pracovali na pracovních listech. Na konci měsíce jsme zahájili ADVENT výrobou adventního věnce, cukroví a ozdob a seznámili se hravou formou s různými vánočními zvyky.

Prosinec v modré třídě

Tento krásný měsíc jsme zahájili adventním projektovým dopolednem . Seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky a též jsme si vyzkoušeli jak se připravovali na vánoce v dřívějších dobách. Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, a protože nás mohl pochválit nadělil nám i nějaké dobroty. Vyzdobili jsme si třídu malovanými čerty a vyrobenými andílky , a každý den jsme s radostí vybírali dárečky z adventního kalendáře .Pečlivě jsme si připravovali dárečky a přáníčka pro rodiče . S rodiči jsme strávili krásné odpoledne při výrobě ozdob na stromeček a společně jsme stromeček ozdobili a zazpívali a zarecitovali vánoční písničky. Moc se nám líbila vánoční pohádka, se kterou k nám přijelo divadlo .Velice jsme si užili sněhové nadílky , díky které jsme se vyřádili na naší zahradě. Ježíšek nám do třídy nadělil mnoho krásných stavebnic a hraček. Tento měsíc jsme zakončili výletem, kdy jsme při plavbě parníkem pozorovali památky Prahy a za poslechu koled ochutnávali vánoční cukroví. Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Leden v modré třídě

Na začátku ledna jsme zavzpomínali na vánoční nadílku. Poslechli jsme si legendu o Třech králích a vyrobili jsme si je. Naučili jsme se písničku, při které jsme si zkusili tříkrálový průvod po třídě. Dále jsme procvičovali roční období a zaměřili se na zimu. Pomocí písniček, básniček a her jsme přivolávali sníh, což se nám podařilo, takže jsme mohli na naší zahradě stavět sněhuláky, koulovat se, jezdit z kopce na lopatách a dělat pokusy se sněhem. Také jsme si zahráli na sportovce a zkoušeli napodobovat zimní sporty. Povídali jsme si o tom, co který sportovec ke svému sportu potřebuje. Využívali jsme úkoly na interaktivní tabuli i na pracovních listech a v průběhu celého  měsíce se zdokonalovali ve znalosti geometrických tvarů, počítání, procvičování velikostí a určování hlásky na začátku slova. Potěšilo nás divadlo, které nám zahrálo pohádku o medvídkovi. Nyní už se těšíme co si pro nás nachystal měsíc únor.

Únor v modré třídě

Na začátku měsíce jsme byli všichni v jedné třídě, protože byl prázdninový provoz. Celý týden jsme si opakovali ,to co jsme se naučili v lednu. Dále jsme probírali povolání a řemesla. Dostali jsme se k tomu co dělají rodiče .Naučili jsme se básničku o povolání a dvě písničky . Seznamovali jsme se formou her s různými povoláními a hráli si na návrháře, dirigenta ,zpěváka a další .Seznámili jsme se s mnoha hudebními nástroji a mohli jsme je vidět i slyšet v programu Filharmoniště, při kterém nás provázel Honza pohádkou a ukazoval jak se na který nástroj hraje. Navštívil nás Autobus plný povolání, a všichni si mohli vyrobit mističku z keramické hlíny, vyzkoušet si elektrický obvod a postavit domeček z cihel .Tento program se všem velice líbil. Samozřejmě jsme oslavili MASOPUST veselým karnevalovým rejem a tancem. V závěru měsíce jsme si rozšiřovali znalosti o dopravních prostředcích .Vyráběli jsme koláž s dopravními prostředky ,hráli na auta a na mašinky a procvičovali znalosti na pracovních listech. Nyní se již těšíme na jaro a připravujeme a zdobíme ptáčka na jarní výstavu .

Březen v modré třídě

Březen jsme zahájili prověřováním znalostí o dopravních prostředcích. Potom jsme začali vyhánět zimu ,pomocí říkadel, básniček, písniček a pohybových her. Přivítali jsme jaro na naší zahradě hrou, při které jsme vyhledávali obrázky a plnili úkoly zaměřené na znalosti o jaru. Seznamovali jsme se s jarními květinami a pozorovali klíčení různých semínek. S tím souviselo i téma o významu vody v přírodě, proč je voda vzácná a musíme s ní šetřit. Také jsme se seznámili s koloběhem vody v přírodě a s čištěním vody v čističkách. Navštívili jsme místní knihovnu , ve které jsme besedovali s paní spisovatelkou dětských knih. Pracovali jsme na naší zahradě a připravili jsme si záhonky na osázení květinami podle ročních období. Někteří z nás si i zalyžovali na týdenním kurzu v Chotouni. Nyní se již pečlivě připravujeme na VELIKONOCE ,vyrábíme výzdobu ,malujeme kraslice a povídáme si o zvířátkách ,které k těmto svátkům patří. V průběhu celého měsíce jsme cvičili na různém nářadí a při hudbě. Procvičovali jsme znalosti na pracovních listech a stále trénujeme poznávání první hlásky ve slově. Přejeme všem krásné velikonoční svátky.

Duben v modré třídě

Duben jsme zahájili autobusovým výletem do výrobny perníku v Počepicích. Měli jsme možnost prohlédnout si prostory, přístroje a formy ,které jsou k výrobě potřeba. Také jsme si každý perníčky ozdobili a přivezli domů. Ve třídě jsme vyráběli velikonoční výzdobu, barvili vajíčka a dokončovali velikonoční přáníčka. Seznámili jsme se s velikonočními zvyky, a co se kdy před velikonočními svátky  smí či nesmí dělat. Potěšilo nás divadlo o strašidlech. Dále jsme se věnovali  rozšiřování znalostí o volně žijících zvířatech , a to jak tuzemských tak exotických. Naučili jsme se o nich básničky ,písničky a též jsme si vyrobili masky a zahráli si pohádku . Navštívili jsme hřiště , na kterém probíhal program ke Dni Země ,a k této příležitosti jsme si naši planetu namalovali. Procvičovali jsme počítání a zkoušeli různá bludiště. Průběžně stále procvičujeme grafomotoriku .Měsíc duben jsme zakončili rejem čarodějnic.

Květen v modré třídě

V květnu jsme si povídali o rodině, jak se který člen rodiny jmenuje a kdo do rodiny patří. Dozvěděli jsme se jak kdo doma a s čím pomáhá. Připravovali jsme se na svátek maminek a vyráběli dárečky, přáníčka a učili jsme se básničku. Dále jsme si prohlubovali znalosti o rostlinách a určovali podle atlasu co u nás roste. Dále jsme se věnovali naší republice, prohlíželi jsme si státní symboly. Namalovali jsme lípu, poslechli si naší hymnu a již víme kdo je náš pan prezident. Poznali jsme mnoho kulturních památek, a seznámili se se zeměmi, které s námi sousedí. Také jsme se snažili najít rozdíl, mezi životem na vesnici a ve městě a ve skupinkách jsme si různá města postavili. Na zajímavé besedě o hadech jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a hada jsme si všichni pohladili. Krásně se nám předvedli i cvičení psíci, kteří uměli i tančit. Pravidelně procvičujeme určování hlásky, a to na začátku slova se nám již leckterým daří, dokonce někdo zvládá i na konci slova. V grafomotorice vidíme velké zlepšení u většiny. Zlepšení je vidět i u práce na pracovních listech. Na konci měsíce jsme vyjeli autobusem na celodenní výlet, který se velice vydařil. Navštívili jsme Máchovo jezero, po kterém jsme se projeli parníkem, navštívili jsme malou zoo v Doksech a prohlédli si muzeum, kde nás čekala i pohádka. Všem se nám výlet moc líbil a těšíme se na další zážitky v červnu.

SESTAVOVÁNÍ VLAJKY

SNĚHOVÉ VLOČKY

ZEDNÍCI