Modrá třída

Počet dětí: 23
Věk dětí: 4-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Buřičová Renata
Třídní učitelka
Podaná Jana
Třídní učitelka
Tandarová Kateřina
Asistent pedagoga

Modrá třída s hernou

Září v modré třídě

Začátek září se nesl v duchu seznamování, a to jak nových kamarádů s hernou , třídou a zahradou , tak s kamarády ve třídě . Hráli jsme hry na jména , abychom navzájem věděli jak se kdo jmenuje . Procvičovali jsme znalost značek a určili si pravidla , která se snažíme dodržovat . Hned první týden jsme navštívili hřiště , na kterém se konal Den zdraví . Tam jsme se seznámili s první pomocí a zdravou výživou . Vyzkoušeli si různé sporty a prohlédli vystavovaná zvířátka . Proběhlo též první divadelní představení plné veselých písniček . Věnovali jsme se tématu rodina a její členové .Někteří kamarádi ještě nevědí jak se jmenují rodiče .Vyráběli jsme společný obrázek na téma : Rozkvetlá zahrada ,která bude na výstavě místních zahrádkářů . Na konci léta jsme přivítali podzim celoškolní hrou na naší zahradě. Splnili jsme různé úkoly a získali poklad . Seznamujeme se s básničkami a písničkami, cvičíme a hrajeme pohybové hry, které jsou velice oblíbené. V závěru měsíce jsme vyráběli kalhotky pro krtka , které jsou součástí projektu k recyklování oblečení .Hojně využíváme školní zahradu a zahradní učebnu a to i díky krásnému počasí.

Říjen v modré třídě

Měsíc říjen byl bohatý na poznávání různých plodin. Povídali jsme si o tom co roste na zahradě, na poli a co v lese. Navštívili jsme výstavu místních zahrádkářů kde jsme si prohlédli různé plody a vystavené obrázky a seznámili jsme se s postupem lisování jablek. Naučili jsme se básničky i písničky a hráli pohybové hry k tomuto tématu. Pracovali jsme s přírodninami ,malovali, kreslili a vystřihovali. Na podporu nemocných lupénkou jsme se zapojili do projektu- puntíkovaný den .Také nás  navštívilo divadlo s velice vtipnou psí pohádkou . Zažili jsme krásné odpoledne s rodiči na zahradní bramboriádě , kde se soutěžilo ,plnili se různé úkoly a ochutnávaly se pokrmy z brambor. Měli jsme možnost si prohlédnout vojenskou techniku , která zaujala chlapce i děvčata. V průběhu celého měsíce se snažíme rozvíjet řeč, matematické pojmy i orientaci v prostoru , pomocí didaktických her, obrázků i interaktivní tabule. Vše procvičujeme na pracovních listech.

Listopad v modré třídě

Na začátku listopadu jsme vyráběli draky . Cvičili jsme s nimi a hráli různé hry . Také jsme je chtěli pouštět na zahradě, což se nám příliš nedařilo . Podívali jsme se na divadlo – Když nechtějí malé myšky spát a dále jsme se věnovali zdraví , co můžeme dělat pro to abychom neonemocněli , nebo se nezranili . Povídali a ukazovali jsme si z čeho se skládá lidské tělo – co je vidět a co je uvnitř těla  a jak nám různé orgány fungují. Co jsou to lidské smysly a k čemu je používáme – toto jsme si vyzkoušeli na různých hrách, chodili jsme po slepu, snažili jsme se poznávat různé předměty hmatem a orientovali jsme se v prostoru pouze sluchem a zjistili jak je těžké pro člověka , když nějaký smysl nemá. Na konci měsíce jsme vyrazili na výlet autobusem do Roudnice nad Labem , kde na nás na zámku čekali čertíci abychom jim pomohli vrátit oheň a zachránili peklo. Povedlo se nám získat tři kouzelné uhlíky a oheň jsme do pekla vrátili . Dostali jsme za to odměnu a nyní už se můžeme těšit a chystat na krásný adventní čas.

Prosinec v modré třídě

Na začátku tohoto měsíce jsme si užívali sněhovou nadílku. S radostí jsme stavěli sněhuláky, obtiskovali andílky a jezdili na lopatách a bobech . Pustili jsme se do výzdoby třídy a vyráběli jsme dárečky a přáníčka . Pečlivě jsme nacvičovali písničky a básničky s vánoční tématikou. Navštívilo nás divadlo s pěknou předvánoční pohádkou Sněžibába a čert . Během celého měsíce jsme se seznamovali s lidovými vánočními zvyky. Sešli jsme se na vánoční dílničce a vyráběli jsme vánoční dekoraci, na závěr jsme všichni zazpívali a zarecitovali pod vánočním stromečkem . Malovali a zdobili jsme vánoční stromečky i kapry. Poslouchali a zpívali jsme vánoční koledy a samozřejmě jsme pracovali na interaktivní tabuli a na pracovních listech. Užili jsme si vánoční nadílku ve třídě , kde jsme si vybalili mnoho hraček, didaktických pomůcek i dáreček na doma. Nyní už se moc těšíme na vánoční nadílku v kruhu rodiny. Přejeme všem krásné ,klidné a ve zdraví prožité vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Leden v modré třídě

Na začátku ledna jsme si povídali o tom, co kdo dostal pod stromeček, a z čeho měl největší radost. Seznámili jsme se s legendou – o Třech králích a zazpívali jsme si o nich písničku. Dále jsme pracovali na projektu – S vodou šetrně. Na vycházkách jsme si nabrali vodu z potoka, z rybníka, ze studánky, z kaluže, natočili jsme si vodu z kohoutku a také jsme rozpustili sníh a pozorovali a řadili jsme sklenice podle čistoty vody. Povídali jsme si o tom co do odpadní vody nepatří, a o tom, jak probíhá čištění vody v čističce. Vodu jsme filtrovali přes plátno a zjistili jsme, že i když byl sníh, který jsme rozpouštěli bílý, stejně na plátně byla vidět špína. Dále jsme dělali pokusy, co ve vodě plave a co ne. Hráli jsme pohybové hry – z vody do vody a z vody na ostrov. Také jsme se seznámili s koloběhem vody. Povídali jsme si o ptáčcích a zvířatech v zimě a také o dalekých ledových krajích, která zvířata a lidé tam žijí. Vyrobili jsme si tučňáka a ledního medvěda a učili jsme se písničku – Grónská zem. Na konci měsíce jsme se věnovali zimním sportům. Co je ke kterému sportu potřeba a jaký má být správný sportovec.

Únor v modré třídě

Na začátku měsíce jsme si povídali o povolání. Co dělají rodiče a jaká další povolání známe. Co kdo ke svému povolání potřebuje. Hráli jsme různé hry například na pekaře, na prodavačku, na malíře. Dávali jsme si hádanky a vyzkoušeli jsme si i pantomimu. Zpívali jsme písničku Dělání a básničku. Znalosti jsme procvičovali na pracovních listech. Dalším tématem bylo poznávání dopravních prostředků. Přiřazovali jsme obrázky, vyhledávali v knihách, určovali, kde se pohybují a také jsme je malovali a skládali. Hráli jsme pohybové hry na barevná auta, na autobus, a na vláčky. Pracovali jsme na dalším projektu na cyklohraní , a vyrobili jsme šneka na jarní výstavu .Na konci měsíce jsme se věnovali masopustu . Vyráběli jsme masky a šašky na karnevalovou výzdobu třídy. Karneval se velice vydařil a všichni jsme se při různých soutěžích a tanci vyřádili. Nyní už se všichni těšíme na jaro.

Březen v modré třídě

Na začátku března jsme začali vyhánět zimu . Učili jsme se různá říkadla a povídali si o předjaří . Poznávali jsme první jarní kytičky a naučili jsme se jarní písničku . Dále jsme se seznamovali s tím jak klíčí semínka a jak se o ně musíme starat , aby nám z nich něco vyrostlo . Poslechli jsme si pohádku o tom jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko . Vyrobili jsme si mističku a zaseli jsme si řeřichu , kterou jsme pozorovali jak rychle roste . Pečlivě jsme se připravovali na VELIKONOCE .Zdobili jsme si třídu , vyrobili ozdobné skleničky na osení a velikonoční přáníčka .Seznamovali jsme se s velikonočními zvyky a naučili jsme se koledu. Přivítali jsme jaro školní hrou na zahradě ,kde jsme plnili různé úkoly s jarní tématikou. Velice jsme si užili Doktorskou pohádku , kterou nám přijelo zahrát divadlo. Nyní už máme vše připraveno a těšíme se na koledu . Přejeme všem krásné a pohodové velikonoční svátky.

Duben v modré třídě

Tento měsíc jsme zahájili poznáváním domácích zvířat a jejich mláďat. Naučili jsme se básničku a písničku a vyrobili jsme si několik koláží se zvířátky. Dále jsme se seznamovali s volně žijícími zvířaty , a to jak tuzemskými tak i exotickými . Znalosti o zvířatech jsme prohloubili jejich pozorováním na výletě do ZOO v Nehvizdech. Na zvířátka jsme si hráli a dávali si různé hádanky. Hráli jsme různé pohybové hry, motivované zvířátky. Pracovali jsme na interaktivní tabuli a zvládli jsme mnoho pracovních listů. Připojili jsme se k akci Den Země a splnili jsme různé úkoly na třídění odpadu , první pomoc  a další, za které jsme si odnesli různé odměny. Velice se nám vydařil den s pohádkou, kdy jsme si vyprávěli Perníkovou chaloupku ,skládali jsme k ní obrázky a nakonec jsme si chaloupku z perníku postavili ,ozdobili a snědli. Měsíc jsme zakončili rejem čarodějnic, počítáním pavoučků , letem na koštěti a vařením a ochutnáváním čarovných lektvarů .

Květen v modré třídě

Červen v modré třídě

ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH CHALOUPEK

JEN TAK

PROJEKT O VODĚ