Žlutá třída

Počet dětí: 21
Věk dětí: 5-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Špreňarová Jaroslava Dis.
Třídní učitelka
Bc. Víšková Barbora Dis.
Třídní učitelka

Žlutá třída s hernou

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V září se naši předškoláci seznámili s novým prostorem žluté třídy, sdíleli mezi sebou zážitky z prázdnin a poznali novou paní učitelku Báru. Na konci prvního školního týdne jsme navštívili  akci „Den zdraví“ na multifunkčním hřišti, kde si děti mohly pohladit domácí zvířata, vyzkoušet taekwondo, natrénovat čištění zubů a mnoho dalšího. Z akce si odnesli drobné dárečky. Dále nás ve školce navštívilo divadlo „Veselé písničky“, děti si tak zazpívaly známé písničky z pohádek a samy si zahrály na pohádkové postavy. Všichni předškoláci se zúčastnili projektového dne „Malá technická univerzita“ a měli tak možnost se seznámit s prací kartografa, orientovat se v mapě a postavit malý model města dle předlohy. Také jsme výtvarně tvořili společné dílo do soutěže s názvem „Rozkvetlá zahrada“.

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V říjnu jsme s našimi předškoláky absolvovali poměrně pestrý program. Ve výstavních prostorech místního spolku zahrádkářů jsme měli možnost prohlédnout si díla všech újezdských školek, které se zapojily do projektu „Rozkvetlá zahrada“ a pokochat se pěstitelskými úspěchy zahrádkářů. Děti si poslechly krátký výklad u moštovacích strojů o tom, jak se z jablek vyrábí mošt. Na farní louce jsme se byli podívat na vojenskou techniku, kterou nám představovali vojáci z protiletadlového raketového oddílu. Do školky za námi přijelo divadlo „Psí pohádky“ a herci nám zahráli velmi poutavé  a zábavné představení s krásnými loutkami. Již podruhé se děti zúčastnily „Malé technické univerzity“, tentokrát v roli architektů. Podle předlohy měly za úkol postavit z Lega základy domu, zdi, příčky i vnitřní vybavení domu dle instrukcí lektora. Naše třída se také zapojila do projektu „Recyklohraní“.  V rámci tohoto programu si vyrobily housenky ze starých ponožek, nastříhaných kousků oblečení a knoflíků. Vyzdobené housenky si pak s radostí odnesly domů, jako novo hračku. Tento měsíc jsme se zaměřili na poznávání listnatých a jehličnatých stromů, keřů a lesních zvířat, učíme se podzimní písničky, básničky, zaměřujeme se na rozvoj jemné i hrubé motoriky a dalších dovedností určených pro předškoláky.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V listopadu jsme s předškoláky ve žlutém třídě probrali témata týkající se našeho zdraví a lidského těla. Děti se naučily třídit potraviny na zdravé a nezdravé, opakovaly si jaké máme smysly a zahrály si spoustu tematických her. Mimo jiné si vyzkoušely, jaké to je, orientovat se v prostoru poslepu, procházely si tak překážkovou dráhu ve třídě, ale také na zahradě. Vysvětlili jsme si tradice, které se váží k našim listopadovým svátkům, kterými jsou „Dušičky“ a „svátek svatého Martina“. Tento měsíc nás opět navštívilo divadélko s představením „Kdy nechtějí malé myšky spát“. Častěji jsme chodili na procházky po okolí MŠ i do lesa, kde si děti se zaujetím budovaly lesní domečky pro skřítky u kmenů stromů. Potřetí k nám zavítal lektor s „Malou technickou univerzitou“ a seznámil všechny naše předškoláky se základy inženýrských sítí, barevným značením rozvodů. Lektor dětem ukázal, jak vypadají domovní rozvody vody a elektřiny v projektu domu a kudy nám v domě asi vedou odpady. Na konci měsíce jsme s celou školkou absolvovali výlet dvoupatrovým autobusem na zámek do Roudnice nad Labem, kde na nás čekal dobrodružný program s názvem „Když v pekle sněžilo“. Děti zachraňovaly peklo před „Zmatkem“ a moc si celý výlet užily.

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

 

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

DUBEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

KVĚTEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

ČERVEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA