Žlutá třída

Počet dětí: 20
Věk dětí: 5-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Mgr. Petra Jonášová
Třídní učitelka
Jaroslava Špreňarová Dis.
Třídní učitelka

Žlutá třída s hernou

Září ve žluté třídě

Uplynul již celý měsíc od zahájení školního roku a opět je u nás ve školce od rána do odpoledne rušno. S kamarády jsme se seznámili s prostory žluté třídy a stanovili si pravidla, která je nutné ve školce dodržovat. Vyráběli jsme, kreslili a povídali si o všem co se týká kamarádství a rodiny. Hned na začátku měsíce, jsme se byli podívat na „Den zdraví“, kde jsme se mohli podívat na exotická i domácí zvířata a vyzkoušeli jsme si, co víme o lese. Měli jsme možnost pohladit si slepeckého psa a vyzkoušet obrázky pro nevidomé. Zajímavá byla i znaková řeč pro sluchově postižené. V tento měsíc k nám zavítalo i divadélko a přivítali jsme společně se všemi kamarády podzim za pomoci procházky po okolním lese s plněním úkolů. Jedno dopoledne se u nás usídlili dravci a kamarádi měli možnost se nejen něco zajímavého dozvědět, ale i si vyzkoušet, jak je takový dravec těžký. Poslední akcí bylo „Jablíčkohraní s Inkou“ – všem se moc líbilo a jsme rádi, že nám vyšlo počasí. V neposlední řadě, se musíme zmínit o první lekci „Malé technické univerzity – malý stavitel“ – zde se kamarádi dozvěděli např. kdo je to kartograf.

 

Říjen ve žluté třídě

Měsíc říjen již máme za sebou. Ve třídě i školce se všichni orientujeme velice dobře. Utvořená pravidla snad máme dobře zažitá a všichni se je snaží dodržovat. Stále si hodně čteme, vyprávíme a pracujeme s obrázkovým čtením. Bohužel ke konci tohoto měsíce nás zaskočila velká nemocnost, a tak jsme si mohli vyzkoušet více se pohybovat po školce. Zdokonalovali jsme se v pomáhání mladším kamarádům. Prohloubili jsme si znalosti o ovoci a zelenině, o tom, kde rostou, jak vypadají. K tomuto tématu jsme navštívili Výstavu ovoce a zeleniny místních zahrádkářů. Tam jsme si mohli také prohlédnout naše a ostatní výtvarná díla na téma „Ovoce plné vitamínů“.  Ze zahrady a pole jsme se přesunuli do lesa, kde jsme si povídali o zvířatech, která tam patří. Také lesní porost nebyl opomenut. V tomto měsíci jsme měli představení „Ptačí cirkus“ – kamarádům se tato pohádka velice líbila. Na naší zahradě jsme si vyzkoušeli, jak se sází stromy a keře. Společně se spolkem rodičů jsme si užili jedno odpoledne plné dýní.  Na závěr měsíce jsme měli „Malou technickou univerzitu“. Úplným zakončením října, bylo vyrobení draků, které budeme v listopadu pouštět.

Listopad ve žluté třídě

Uběhl nám opět další měsíc a i když nás stále chodilo celkem málo, zvládli jsme toho hodně. Prohloubili jsme si znalosti o našem těle. Zopakovali si jaké máme části těla a také jak vypadáme uvnitř. Zhotovili jsme maketu „člověka“ a umisťovali správně vnitřní orgány. Popovídali jsme si o tom, co je pro nás zdravé a co ne a vyrobili podzimní obrázky. Připomněli jsme si jak se chovat, aby se nám nic nestalo a zopakovali si důležitá telefonní čísla. V tomto měsíci proběhl projekt pro předškoláky „Prevence patologických jevů“. Zde se dozvěděli hravou formou co je to šikana, jak je důležité mít sám sebe rád a také jak jsou škodlivé drogy. Jako další akci jsme měli návštěvu papoušků, kde jsme se dozvěděli něco o exotickém ptactvu a měli jsme možnost se vyfotografovat s velkým papouškem. Sv. Martina jsme přivítali tím, že jsme si vyrobili obrázek hlavy koně pomocí inkoustu. Na závěr měsíce nás navštívil i sníh a všichni z těchto drobných vloček byli nadšení. Úplnou tečkou bylo pouštění našich vyrobených draků. Jelikož byl veliký vítr, náš drak odletěl do oblak a už se bohužel nevrátil. Snad létá v oblacích doteď.

Prosinec ve žluté třídě

Prosinec je skoro za námi a my jsme hned z kraje tohoto měsíce přivítali Mikuláše, Andílka a Čerta. Mikuláš za pěknou básničku pro všechny kamarády zanechal malý dárek. Zpestřením tohoto měsíce byla i Vánoční dílnička ve spolupráci se spolkem rodičů. Všichni, co se zúčastnili, si odnesli nějaký ten pěkný výrobek. Zavítalo k nám divadélko a všichni jsme si ho pěkně užili. Zvládli jsme také vyrobit dárečky a přáníčka, které si kamarádi odnesli domů. Povídali jsme si o Vánočních zvycích a tradicích nejen u nás, ale i ve světě. Četli jsme z Vánočních knížek, zpívali Vánoční koledy. Stříhali jsme, lepili a snažili se vyrobit vánoční výzdobu, která nám posléze zdobila schodiště. Naši kamarádi byli natolik hodní, že k nám zavítal Ježíšek a nadělil nám různé stavebnice a hry. Nesmíme zapomenout se také zmínit o výletě na Vánoční statek do Třebíze. Tady se všichni dozvěděli něco víc o starých a skoro zapomenutých tradicích a zjistili jsme, jak to na takovém statku o Vánocích chodilo. Při našich procházkách v okolí školky jsme zavítali až ke kádím s kapry, kde nám byli dokonce vytaženi a ukázáni v podběrácích. Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát krásné a klidné svátky, šťastný Nový Rok a těšíme se na všechny opět v lednu.

Leden ve žluté třídě

Leden je již za námi a my jsme si v něm stačili povědět všechny zajímavé zážitky z Vánoc, prozradili jsme si, kdo byli Tři Králové a o zvycích s nimi spojenými. Také jsme se zlehka dotkli Tříkrálové sbírky. Dalšími tématy, která jsme probrali, byly zimní sporty a vše se zimou spojené. I když nebylo počasí příznivé, uspořádali jsme si malé olympijské hry na naší zahradě. Každý zúčastněný si odnesl medaili. Nejenom cvičení, ale i několik pracovních listů naplňovaly náš čas. Také jsme potrénovali počáteční písmena ve slovech, procvičovali jsme pravou a levou stranu, různá grafomotorická cvičení a v neposlední řadě jsme si vyrobili výzdobu na naše sítě na schodech. V posledním týdnu jsme se věnovali časovým představám, a to nejen co se týče rozdělení dne, ale také jsme si opakovali měsíce, dny v týdnu a vše co je typické pro určité roční období. Vyzkoušeli jsme si i různé pokusy, jako byla kouzelná sklenice a hry s magnetismem. V tomto měsíci nás navštívili dva pejsci, Borůvka a Fidorka a seznámili nás s tím, co je to canisterapie. Nyní se již těšíme, co nového nám přinese únor.

Únor ve žluté třídě

V tomto měsíci jsme se zprvu věnovali profesím. Zjistili jsme jaká různá povolání existují. Povídali jsme si o tom, že všechna jsou důležitá pro náš život a že bez práce nejsou koláče. Zajímavým zaměstnáním jsou muzikanti. Zde jsme měli hudební program, ve kterém jsme se hravou formou seznámili s různými hudebními nástroji. Návštěva u místních dobrovolných hasičů nám toto téma prohloubila. Velice pěkně se nám věnovali a všichni se dozvěděli spoustu nových informací. Dalším tématem jsme si přiblížili, z jakého materiálu jsou vyrobeny věci kolem nás. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy – nechali jsme rozkvést papírové květiny na vodě, zhasli jsme svíčku pod skleničkou a také jsme zkusili magnetismus. Na závěr tohoto měsíce jsme si popovídali o dopravních prostředcích, rozlišovali jsme podle toho kde se pohybují – ve vzduchu, na vodě, na silnici…Vše jsme podpořili pracovními listy, tematickými pohybovými hrami, kreativní a výtvarnou tvorbou. V průběhu měsíce jsme pracovali na výzdobě motýla, který bude vystaven v Europarku a bude zařazen do soutěže. Poslední den jsme navštívili se všemi našimi předškoláky Základní školu a podívali jsme se do prvních tříd. Zde pro nás byly připraveny různé úkoly. Všem se zde velice líbilo.

Březen ve žluté třídě

Začátek března byl trochu těžký, protože se nám bohužel nevyhnul Omikron. Ale i přes personální oslabení jsme si popovídali o předjaří a začátku jara. Poznávali jsme jarní květiny a přírodu, která se nám začala pomalu probouzet. Užili jsme si karnevalové veselí doprovázené Bublinkovou show. K vyhnání zimy nám posloužila vlastnoručně vyrobená Morana a jaro jsme přivítali s vílou Jarněnkou. S ní jsme si na zahradě užili plnění úkolů, a dokonce jsme našli i poklad v podobě semínek lučního kvítí. Zahradu jsme začali využívat co nejvíce to jde v tomto ročním období. Zvelebili jsme naše hrabaliště, kde jsme vytrhali staré trsy trávy a zaseli odměnu od víly Jarněnky. Abychom viděli, jak rostou rostliny, využili jsme naše nové pozorovací nádoby, kde jsme si zaseli hrášek. Jen co to bude možné, zasadíme si jej do našich venkovních záhonů. V průběhu celého měsíce jsme využívali tematické pracovní listy, pohybové hry, písně i básně. Také jsme vyrobili výzdobu na naše sítě i chodbu. V neposlední řadě se musíme zmínit o lyžování v areálu Chotouň. Všichni si to moc užili. Nyní se již chystáme pomalu na Velikonoce.

Duben ve žluté třídě

V tomto měsíci jsme se začali chystat na Velikonoce a zápis do Základní školy. Procvičovali jsme vše potřebné. Využili jsme tematických pracovních listů, vyráběli jsme z papíru, procvičovali počáteční písmenka slov a zda všichni známe svou adresu. Pověděli jsme si o tom, co je pro Velikonoce tradiční a dotkli jsme se i toho, jak to bylo v minulosti. Na závěr jsme si odnesli domů ozdobená skleněná vajíčka. Dalším tématem, které jsme probrali byla zvířata. Osvěžili jsme si znalosti o zvířatech, která žijí v lese. Kdo z nich je masožravec a kdo býložravec. Neopomněli jsme také lesní dravce. Vytvořili jsme si lesní výzdobu na sítích. Toto nám doplnila návštěva programu ke Dni Země, kde jsme měli možnost vidět ukázku dravců a také některých domácích zvířat. Dále jsme zavítali do různých koutů světa a připomněli jsme si exotická zvířata. Při venkovních pobytech jsme nezapomněli na naši zahradu a pečovali jsme o naše truhlíky a naše hrabaliště. Na závěr tohoto měsíce jsme si užili dopolední čarování. Vyčarovali jsme si kouzelný nápoj a zatančili jsme si v krásných kostýmech čarodějnický rej. Nyní se těšíme až přijde květen a s ním snad i slunečné počasí.

jako obě předchozí třídy je rozdělena na hernu a třídu. V herně najdeme mnoho hraček, kuchyňku, didaktické a deskové hry, klávesy, interaktivní tabuli, relaxační koutek. Třída je připojena k herně a je vybavena stolečky a výtvarným koutkem.