Žlutá třída

Počet dětí: 22
Věk dětí: 5-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Mgr. Petra Jonášová
Třídní učitelka
Jaroslava Špreňarová Dis.
Třídní učitelka
Kateřina Tandarová
asistent pedagoga

Žlutá třída s hernou

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Na začátku září jsme se seznámili s prostory žluté třídy. Společně jsme si utvořili a vysvětlili pravidla třídy. Celým měsícem nás provázelo povídání o tom, jak se k sobě chováme a jaké máme kamarády. Také jsme si popovídali o členech naší rodiny a kde bydlíme. Naučili jsme se básničky a písničku. Někteří kamarádi ze žluté třídy se zúčastnili „Vítání občánků“. Vycházku na polyfunkční hřiště jsme zvládli na jedničku a měli jsme tak možnost se podívat na „Den zdraví“. Byla zde nejen zvířátka, ale mohli jsme si vyzkoušet znakovou řeč, nebo naše znalosti o lidském těle. Podzim jsme přivítali společně s podzimní vílou na naší zahradě. Plnili jsme různé úkoly a na konci nás čekala malá odměna. Poslední týden jsme si popovídali o sv. Václavovi a dotvořili obrázek na každoroční výstavu místních zahrádkářů.

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc říjen byl plný zážitků. Prohloubili jsme si naše znalosti o podzimní přírodě a ovoci a zelenině. Něco jsme si také pověděli o polních plodinách, proběhla i ochutnávka přinesené zeleniny. Na začátku měsíce jsme navštívili výstavu místních zahrádkářů, kde jsme si mohli prohlédnout nejen plody místních zahrad, ale i výtvarné práce dětí ze ZŠ a MŠ. Na výbornou, jsme zvládli výlet na Křivoklátsko. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen na interaktivní výstavě, ale i v přilehlém lese s lesníkem Mírou. Navštívilo nás divadlo s pohádkou o „Vodníku Řešátkovi“. Zajímavý program byl také „Hrátky s Asíkem a Batem“, kde jsme si hravou formou prohlubovali znalosti o recyklování. Závěr měsíce patřil lesu a lesním zvířatům. Nezapomněli jsme se podívat i na přehlídku vojenské techniky. Ještě před koncem měsíce si měl každý možnost vydlabat dýni na akci pořádané spolkem rodičů. Tímto jim děkujeme za pěkné odpoledne. Celým měsícem nás provázelo cvičení a plnění úkolů se sokolem a nácvik tematických básní a písní.

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V tomto měsíci jsme popovídali o změnách počasí, co vše patří k podzimu. Na školní zahradě proběhl program na přivítání sv. Martina, kde jsme všichni plnili různé úkoly, a nakonec jsme se povozili i na jeho koni. Prohloubili jsme si znalosti o našem zdraví a lidském těle. K tomuto tématu nám proběhla beseda s maminkou jedné naší kamarádky, která je lékařkou v nemocnici. Všichni jsme si mohli vyzkoušet obvázat kamaráda a poslechnout si, jak mu bije srdíčko. Další zajímavosti byl program o sovách, kde jsme se mohli seznámit i s velice vzácnými druhy sov. Dokonce jsme měli možnost si některé pohladit. Další velice vydařenou akcí byl Lampionový průvod se strašidelným lesem. Touto cestou děkujeme spolku rodičů za uspořádání této akce. Na závěr měsíce jsme přivítali advent výrobou adventního věnce, ozdob a cukroví. Hravou formou jsme se seznámili s různými vánočními zvyky. Nyní se těšíme, co nám přinese měsíc prosinec.

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Prosinec je skoro za námi a my jsme hned z kraje tohoto měsíce přivítali Mikuláše, Andílka a Čerta. Mikuláš za pěknou básničku pro všechny kamarády zanechal malý dárek. Zpestřením tohoto měsíce bylo i projektové dopoledne, kde jsme se seznámili s Vánočními tradicemi a zvyky. Nesmíme opomenout Vánoční dílničku a zpívání u stromečku před školkou. Všichni, co se zúčastnili, si mohli svou ozdobu na stromek zavěsit. Zavítalo k nám divadélko a všichni jsme si ho pěkně užili. Zvládli jsme také vyrobit dárečky a přáníčka, které si kamarádi odnesli domů. Četli jsme z Vánočních knížek, zpívali Vánoční koledy. Stříhali jsme, lepili a snažili se vyrobit vánoční výzdobu, která nám posléze zdobila schodiště. Nesmíme zapomenout se také zmínit o výletě na Vánoční projížďku parníkem. Tady si všichni pochutnali na vánočním cukroví a teplém čaji. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se o žlutou třídu postarali, protože vlivem nemoci, jsme ani jedna z kmenových učitelek, nemohli být se svou třídou poslední týden před Vánoci. Všem přejeme krásné a klidné svátky, šťastný Nový Rok a těšíme se na Vás opět v lednu.

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Začátkem ledna jsme si připomněli, kdo to byli Tři králové. Četli jsme si o nich příběh, vysvětlili jsme si co to znamená slovo myrha a proč se dnes pořádá tříkrálový průvod. Také jsme si vyrobili královské koruny. Dále jsme se věnovali zimě jako takové a všemu, co k ní patří. Vyrobili jsme si paní Zimu a netrpělivě jsme čekali na sníh. Ten přišel, a tak jsme mohli využít náš kopec a jezdit na lopatách. Také sněhuláci se povedli. Připomněli jsme si, kteří ptáčci u nás v zimě zůstávají, a kteří naopak odlétají do teplých krajin. Nakonec jsme se věnovali režimu dne a zopakovali jsme si, co znamenají pojmy dopoledne, odpoledne, večer atd. A samozřejmě, co se v té dané době všechno dělá. Po celý měsíc jsme využívali pracovní listy k tématu, vytvořili jsme si zimní čepice, papírové ptáčky a také jsme pracovali s tuší. Naučili jsme se novou básničku a písničku. Proběhla také „Malá technická univerzita“. Divadlo, které naši školku navštívilo, bylo tentokrát o „Medvídkovi Pú“. Nyní se už těšíme, co nás čeká v únoru.

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Začátek února byly jarní prázdniny a všechny třídy byly spojeny do jedné. Ve druhém týdnu jsme probrali povolání a řemesla. Připomněli jsme si některá řemesla, která již v dnešní době nemají přílišného uplatnění (např. bednář, koudelník …) Zazpívali jsme si písničky, učili se básničky. Popovídali jsme si o tom, co dělají rodiče a čím by chtěli být, až budou velcí. Navštívil nás program Filharmoniště, kde jsme se mohli seznámit s různými hudebními nástroji. Další týden nás čekalo téma masopustu a karneval. Všechny masky na karnevalu byly opravdu podařené a všichni si jej velmi užili. Přijel za námi i Polytechbus s ukázkou různých povolání. Všichni si vyzkoušeli být elektrikářem a rozsvítit žárovku, postavit dům z cihel a vyrobit mističku ze samotvrdnoucí hlíny. Všichni jsme tento program velmi ocenili, všechny hodně bavil. Na závěr měsíce jsme si připomněli, jaké materiály máme všude kolem sebe, hráli si se dřevem, papírem, počítali kamínky atd. Ke všemu jsme si přidali i pár pracovních listů na procvičení. Součástí posledních dnů v tomto měsíci, byla výzdoba ptáčka na každoroční soutěž v Europarku.

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V tomto měsíci jsme si povídali vše o přípravě na jaro. Připomněli jsme si, jak vypadají první jarní květiny, které jsme již mohli na záhoncích najít. Vyrobili jsme si veliké Slunce, abychom jak se patří přivítali jaro. K tomu jsme také měli na zahradě přichystanou hru, ve které jsme hledali obrázky a plnili různé úkoly týkající se jara. Protože naši školku postihla velká nemocnost jak dětí, tak i personálu, museli být naši žluťáci rozděleni do ostatních tříd. To nám, ale nebránilo v probírání dalších témat. Připomněli jsme si, jak funguje v přírodě koloběh vody, která zvířata u a v ní žijí. Na zahradě jsme si připravili záhony pro výsadbu květin podle ročních období. Zasadili jsme si hrášek do průhledných nádob, a tak můžeme pozorovat jeho růst. V naší třídě také proběhla „Malá technická univerzita“, kde jsme se dozvěděli něco o elektrické energii. Někteří z kamarádů jezdili na „Hravé lyžování“. Také jsme začali procvičovat znalosti a dovednosti důležité pro zápis do základní školy. Nyní se již pilně připravujeme na Velikonoce. Ozdobili jsme si velikonoční vajíčko a nyní se již těšíme na nadcházející výlet a divadélko.

DUBEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Začátek dubna proběhl v duchu Velikonoc a vydali jsme se na výlet do Počepic, do výrobny perníčků. Tam jsme si mohli prohlédnout celou výrobnu a ozdobili jsme si své vlastní perníčky.  Další akcí, která nás čekala, bylo divadélko o strašidlech, které se všem moc líbilo. V tomto měsíci jsme si prohloubili naše znalosti o hospodářských a lesních zvířatech, jaké jsou rozdíly mezi listnatými a jehličnatými lesy. Vyrobili jsme si obrázky lesních zvířat s doplněním přírodního materiálu (dýhy), ta se všem opravdu povedla. Procházkou jsme došli na polyfunkční hřiště, kde probíhal program ke Dni Země, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Naše znalosti a dovednosti jsme také průběžně procvičovali v pracovních listech. Zpívali jsme písničky a učili básničky. Konec měsíce proběhl za přítomnosti reje čarodějnic ve spolupráci se SRPŠ.

KVĚTEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Květen jsme zahájili povídáním o naší rodině, kdo do ní patří, a hlavně zda známe, jak se všichni doma jmenují. Snažili jsme si vybavit, jak vypadá maminka a tatínek a jací jsou. Nakonec jsme si vyrobili dárky a přání pro naše maminky. Navázali jsme prohlubováním znalostí o naší krásné republice. Jaké máme hlavní město, kdo je prezidentem, jak vypadá naše vlajka, státní znak a také jakou má vlajku pan prezident. Cestovali jsme na mapě od hor až k nížinám, vyjmenovali některé známé řeky a poslechli si skladbu od Bedřicha Smetany „Vltava“. Kolektivně jsme si vyrobili mapu naší republiky. Také jsme si nezapomněli připomenout země, které s námi sousedí. Na toto téma jsme navázali povídáním o naší krásné přírodě, rozdíly mezi keři a stromy. Prohloubili jsme si znalosti o tom, jaké květiny u nás rostou na zahradách a jaké ve volné přírodě. Ve všem jsme hodně procvičovali izolaci hlásek na začátku a na konci slova. Hledali jsme správné tvary písmen anebo shodné tvary slov. Ve školce proběhla beseda o hadech, kde jsme se o nich dozvěděli mnoho zajímavého. Hady doprovodili cvičení pejsci, kteří předvedli, co všechno umí. Nesmíme také zapomenout, že proběhla hodina „Malé technické univerzity“. Na závěr měsíce proběhl celodenní výlet „Za Čtyřlístkem na Máchovo jezero“. Po příjezdu na místo, jsme se projeli po Máchově jezeře lodí a pak jsme se vydali na prohlídku muzea Čtyřlístku. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a podívali se na krátkou pohádku. Krátkou cestou jsme se dostali do malého Zooparku, kde byli k vidění opičky, bílí tygři a spousta dalších zvířátek, nejvíce se nám asi líbili koupající se kapybary. Nyní se již těšíme na měsíc červen.

Malá technická univerzita - Stavitel věží

Hry s materiálem

Malý vodohospodář