Žlutá třída

Počet dětí: 21
Věk dětí: 5-6 let
Kontakt: 281 971 135 – i pro omluvy

Špreňarová Jaroslava Dis.
Třídní učitelka
Bc. Víšková Barbora Dis.
Třídní učitelka

Žlutá třída s hernou

ZÁŘÍ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V září se naši předškoláci seznámili s novým prostorem žluté třídy, sdíleli mezi sebou zážitky z prázdnin a poznali novou paní učitelku Báru. Na konci prvního školního týdne jsme navštívili  akci „Den zdraví“ na multifunkčním hřišti, kde si děti mohly pohladit domácí zvířata, vyzkoušet taekwondo, natrénovat čištění zubů a mnoho dalšího. Z akce si odnesli drobné dárečky. Dále nás ve školce navštívilo divadlo „Veselé písničky“, děti si tak zazpívaly známé písničky z pohádek a samy si zahrály na pohádkové postavy. Všichni předškoláci se zúčastnili projektového dne „Malá technická univerzita“ a měli tak možnost se seznámit s prací kartografa, orientovat se v mapě a postavit malý model města dle předlohy. Také jsme výtvarně tvořili společné dílo do soutěže s názvem „Rozkvetlá zahrada“.

ŘÍJEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V říjnu jsme s našimi předškoláky absolvovali poměrně pestrý program. Ve výstavních prostorech místního spolku zahrádkářů jsme měli možnost prohlédnout si díla všech újezdských školek, které se zapojily do projektu „Rozkvetlá zahrada“ a pokochat se pěstitelskými úspěchy zahrádkářů. Děti si poslechly krátký výklad u moštovacích strojů o tom, jak se z jablek vyrábí mošt. Na farní louce jsme se byli podívat na vojenskou techniku, kterou nám představovali vojáci z protiletadlového raketového oddílu. Do školky za námi přijelo divadlo „Psí pohádky“ a herci nám zahráli velmi poutavé  a zábavné představení s krásnými loutkami. Již podruhé se děti zúčastnily „Malé technické univerzity“, tentokrát v roli architektů. Podle předlohy měly za úkol postavit z Lega základy domu, zdi, příčky i vnitřní vybavení domu dle instrukcí lektora. Naše třída se také zapojila do projektu „Recyklohraní“.  V rámci tohoto programu si vyrobily housenky ze starých ponožek, nastříhaných kousků oblečení a knoflíků. Vyzdobené housenky si pak s radostí odnesly domů, jako novo hračku. Tento měsíc jsme se zaměřili na poznávání listnatých a jehličnatých stromů, keřů a lesních zvířat, učíme se podzimní písničky, básničky, zaměřujeme se na rozvoj jemné i hrubé motoriky a dalších dovedností určených pro předškoláky.

 

LISTOPAD VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V listopadu jsme s předškoláky ve žlutém třídě probrali témata týkající se našeho zdraví a lidského těla. Děti se naučily třídit potraviny na zdravé a nezdravé, opakovaly si jaké máme smysly a zahrály si spoustu tematických her. Mimo jiné si vyzkoušely, jaké to je, orientovat se v prostoru poslepu, procházely si tak překážkovou dráhu ve třídě, ale také na zahradě. Vysvětlili jsme si tradice, které se váží k našim listopadovým svátkům, kterými jsou „Dušičky“ a „svátek svatého Martina“. Tento měsíc nás opět navštívilo divadélko s představením „Kdy nechtějí malé myšky spát“. Častěji jsme chodili na procházky po okolí MŠ i do lesa, kde si děti se zaujetím budovaly lesní domečky pro skřítky u kmenů stromů. Potřetí k nám zavítal lektor s „Malou technickou univerzitou“ a seznámil všechny naše předškoláky se základy inženýrských sítí, barevným značením rozvodů. Lektor dětem ukázal, jak vypadají domovní rozvody vody a elektřiny v projektu domu a kudy nám v domě asi vedou odpady. Na konci měsíce jsme s celou školkou absolvovali výlet dvoupatrovým autobusem na zámek do Roudnice nad Labem, kde na nás čekal dobrodružný program s názvem „Když v pekle sněžilo“. Děti zachraňovaly peklo před „Zmatkem“ a moc si celý výlet užily.

PROSINEC VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V prosinci jsme si žlutou třídu vyzdobili vánočními dekoracemi, děti se zapojily do výzdoby. Nastal čas adventní a téma adventu se nám prolínalo do všech aktivit. Děti lepili čertíky z geometrických tvarů, otisky dlaní vytvořily na papír ozdobný vánoční věnec, vyluštily adventní tajenku, vystřihly a nazdobily si papírové perníčky a společnými silami slepily jeden dlouhatánský barevný řetěz z papíru. Opakovaly jsme si adventní zvyky a tradice a díky mrazivému počasí a sněhové nadílce si děti užily
i hrátky ve sněhu, stavěly sněhuláky, ale především se klouzaly z našeho kopečku na školní zahradě.
Děti moc pobavilo loutkové představení „Sněžibába a čert“, které bylo originální adaptací známé pohádky o Jeníčkovi a Mařence.
V další lekci malé technické univerzity lektor dětem vysvětlil, jak funguje přívod čisté vody do domu z vodojemu a odvádění použité vody z domácností do čističky odpadních vod, děti si postavily městečko z lega a kartonových silnic podle předlohy a za svou snahu tradičně obdržely diplom. Vyvrcholením celého období adventu v MŠ byla vánoční besídka, kdy všechny děti z naší MŠ společně zarecitovaly a zazpívaly svým blízkým vánoční básničky a písničky před ozdobeným stromečkem u vchodu do školky. Této závěrečné akci ještě předcházely dílničky s rodiči,  kde se všichni jistě výtvarně realizovali a odnesli si domů pěknou vánoční dekoraci.
Dokonce nás ve třídě už navštívil Ježíšek a děti se tak mohou radovat z nových kreativních a zábavných hraček a her, které nám nadělil po stromeček.
Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2024.

LEDEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V lednu jsme s našimi předškoláky přivítali nový rok 2024. Sdělili jsme si, jaké dárky nám nadělil Ježíšek o Vánocích a povídali jsme si o třech králích. Pracovali jsme na projektu Recyklohraní, tentokrát s názvem „Kde se vzala voda?“. Prošli jsme se k čističce odpadních vod, opakovali jsme si, jak se tam voda dostala, kde se bere voda u nás doma z kohoutku a kde se bere v přírodě. Nabrali jsme si vodu v nedalekém rybníce, v potoce, ve studánce, rozpustili jsme ve sklenici sníh a natočili vodu z kohoutku. Děti pak porovnávaly čistotu vzorků vody ve sklenici a pak jsme ji filtrovali přes plátýnko. Zaměřili jsme se taky na pozorování ptactva. Vyjmenovali jsme si některé druhy ptáků, kteří u nás zůstávají na zimu a ty, kteří odlétají do teplých krajin. Děti pak ptáky umělecky ztvárnily na papír a z papíru si také vytvořily sněhuláky.
Na konci měsíce k nám opět dorazila lektorka s malou technickou univerzitou. S dětmi si povídala o Karlu čtvrtém, jeho významu, stavbách, které vybudoval a především o Karlově mostu. Děti si pak most společně postavily z Lega a dokonce se po něm všichni prošly.
Stihli jsme také probrat zimní sporty, které známe i neznáme a uspořádali jsme si ve třídě Zimní olympijské hry. Všichni účastníci obdrželi medaile.
S předškoláky průběžně procvičujeme grafomotoriku, poznávání krátkých a dlouhých hlásek, zrakové i sluchové rozlišování a učíme se stále nové básničky a písničky.

 

ÚNOR VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V únoru jsme s předškoláky ve žluté třídě probírali téma povolání. Děti si nakreslily obrázek s jejich oblíbeným povoláním, řekli jsme si, co je to řemeslo, jaká povolání známe, čím jsou naši rodiče a jaké pomůcky potřebují lidé rozličných povolání ke své práci. Naučili jsme se novou básničku s názvem „Povolání“. Dále jsme si povídali o materiálech, které známe a jejich vlastnostech, říkaly jsme si slova opačného významu. Děti si také vyzkoušely přírodovědné pokusy, aby se přesvědčily na vlastní oči o vlastnostech některých materiálů. Posledním tématem měsíce byl masopust. Povídali jsme si, co to vlastně znamená masopust, proč se slaví, jaké jsou tradiční zvyky a obyčeje, které se k tomuto období vztahují.  Vrcholem byl pak karneval a zábavná show s tancovačkou, kterou si pro nás připravil bavič z Brna. Tradičně i tento měsíc nás navštívil lektor s „Malou technickou univerzitou“, děti stavěly věže podle návodu, ve skupinkách si vyzkoušely, jak dokáží udržet stabilitu a na závěr si postavily z Lega vysílač Ještěd. V rámci projektu recyklohraní jsme si povídali o recyklaci, co to vlastně znamená, když něco recyklujeme, jaké druhy odpadů třídíme a především jsme se zaměřili na třídění baterií a elektroodpadu. Děti si vyrobily veselé krabičky na vybité baterie a s radostí si je odnesly domů. Naším velkým společným dílem byla výzdoba šneka z přízí, barev a krepového papíru, který bude na jaře k vidění na výstavě v obchodním centru Europark.

BŘEZEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

Měsíc březen se nesl ve znamení jarní symboliky.  S předškoláky ve žluté třídě jsme vyzdobili šneka krepovým papírem, pletací přízí a barvami, který putoval na výstavu do OC Europark. Povídali jsme si o prvních poslech jara, o tom, jaké jsou typické první jarní projevy v přírodě a jaké jarní květiny známe. Děti se seznámily s tradičním lidovým zvykem vynášení Morany, co symbolizuje a jak vypadá. Tento měsíc jsme hodně tvořili nejen Moranu a klíč k jaru, ale také jsme malovali jarní květiny, velikonoční zajíčky, přáníčka a dekorace. Také jsme si vyzkoušeli některé přírodovědné pokusy.  Společně s ostatními kamarády ze školky děti plnily úkoly v rámci hry Vítání jara na školní zahradě. Při plnění úkolů využily všechny smysly a na závěr je čekalo malé překvapení. Zaseli jsme si osení do vyzdobeného kalíšku a děti si ho odnesly domů. Předškoláky soustavně připravujeme do školy, trénujeme grafomotoriku, prostorovou orientaci, předmatemetické představy, předčtenářkou gramotnost i sluchovou pozornost.
Opět k nám zavítal lektor s „Malou technickou univerzitou“. Poslední týden před Velikonocemi jsme si zpestřili barevnou výzvou. Každý den jsem si oblékli barevné oblečení dle barev příslušných dní. Na škaredou středu jsme přivítali herce s divadelním představením „Doktorská pohádka“.
Hezké Velikonoce!

DUBEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

V dubnu jsme si s předškoláky užili aprílové počasí a pozorovali jsme přírodu v rozpuku. Naši „žlutí“ předškoláci učinili první důležitý krok před vstupem na základní školu – absolvovali zápis, také jsme se je na něj snažili co nejlépe připravit. Probrali jsme společně různé ekosystémy v našem okolí, připomněli jsme si názvy hospodářských zvířat a děti společnými silami vytvořili velikou koláž – farmu se zvířátky z geometrických tvarů. Také jsme si povídali o ekosystému rybníka, nebo lesa. Vysvětlili jsme si, že každý živočich v přírodě má svůj význam, co je to potravní řetězec. V rámci projektu „Recyklohraní“ jsme s dětmi vyrobili z plechovek hmyzí hotely z různých přírodních materiálů, které jsme s dětmi nasbírali v lese. Hotely pro hmyz jsme pak zavěsili na strom na školní zahradě. Děti z celé naší školky tak mohou pozorovat, jestli už jsou jednotlivé plechové pokojíčky zabydlené. Tradičně, jako každý měsíc nás navštívil pan lektor s „Malou technickou univerzitou“ a vysvětlil dětem, jak vzniká elektrická energie, jaké elektrárny u nás můžeme vidět, a které jsou ty ekologické z obnovitelných zdrojů. Děti si pak společně vyrobili rozvodnou elektrickou síť z kostiček lega a dalších pomůcek – cestu elektřiny z elektrárny až do našich domácností. Poslední dny měsíce dubna se nesly v duchu čarodějnictví, povídali jsme si o tradici pálení čarodějnic, vytvářeli čarodějné výrobky a vyráběli lektvary.

KVĚTEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

ČERVEN VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA