Sportovní kroužek

SPORTOVNÍ KURZ PRO DĚTI MŠ

Kdy:    Pátek od 14:00 do 14:45

Cena:  2.800,-

Po kroužku se děti nevrací zpět do MŠ – rodič si vyzvedne dítě u lektorky

 

Více informací na stránkách www.psjs.cz nebo na tel. č. 776 555 760 Mgr. Michaela Dvořáková