Spolek rodičů a přátel školy MŠ Čentická

Představení spolku SRPŠ a výzva k odsouhlasení výboru spolku

Představení spolku rodičů

Vážení rodiče,
pro diskuze a sdílení fotografií ze společných akcí je k dispozici uzavřená facebook skupina s názvem: SRPŠ 1. MŠ Čentická.

Pro kontaktování výboru SRPŠ použijte email spolek.mscenticka@gmail.com

PŘÍSPĚVEK

Příspěvek pro tento školní rok je ponechán na 2400 Kč jako minulý rok. Je to plně na pokrytí divadel, dvou výletů a drobných sladkostí v balíčcích na Vánoce, Velikonoce atd. Pokud by se stalo, že nebude vyčerpán, bude přerozdělen zpět na účty, ze kterých přišly platby.

Platbu prosím provést do 30. 9. Je možné využít možnost platby rozvolněné na 1400 Kč do 30. 9. a dalších 1000 Kč do 31.1.

Pro odsouhlasení příspěvku prosíme o podpis u paní učitelek. (Nově příchozí podepisovali již na schůzce rodičů)

 

Účet spolku: 2801190915/2010

Variabilní symbol: uveďte shodný jako pro platby školkovného a stravného

 

E-MAIL

Pro e-mailovou komunikaci je zapotřebí se podepsat na listině u paní učitelek. Seznam bude použit pouze pro školní rok 2020/2021 a pro účely sdělení akcí pořádané rodiči, spolkem nebo školkou.

Ke konci září pošlu informační e-mail. Pokud Vám do konce září nepřijde ze spolkového e-mailu žádná zpráva a zapisovali jste se do listiny, prosím o zaslání e-mailu na spolek napřímo (spolek.mscenticka@gmail.com). Je možné že došlo ke špatnému přepisu.

 

FACEBOOK

I tento rok bude pro sdílení fotografií mezi rodiči a diskuze k dispozici facebook skupina: SRPŠ 1. MŠ Čentická

Kdo se chce přidat k aktivním rodičům a spolu-vymýšlet aktivity, které snad budeme moci ve školce pro děti a případně rodiče vytvářet, ozvěte se nám na e-mail nebo facebook, nebo přes rodiče ve výboru spolku (Magda, Lída a Zuzka).

 

Za Výbor spolku

Magda Ledererová

Lída Lambertová

Zuzka Housková

 

Kontakt:

Email: spolek.mscenticka@gmail.com

Facebook: SRPŠ 1. MŠ Čentická